Det är Centrum för universitetslärarutbildning som till våren 2020 drar igång den nya högskolepedagogiska fördjupningskursen Universitetslärarutbildning 3 (UL 3). Kursen ges med två inriktningar, den ena för universitetslärare som undervisar i naturvetenskapliga ämnen och den andra för universitetslärare som undervisar i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.  

Kursen vänder sig till dig som vill starta eller redan driver ett pedagogiskt utvecklingsprojekt, kanske har du redan finansiering genom till exempel rektors kvalitetsutvecklingsmedel.

Bakgrunden till initiativet är att allt fler lärare och studierektorer driver pedagogiska utvecklingsprojekt vid universitetets institutioner och att det är värdefullt för universitet att stödja dessa projekt och också att ta vara på de erfarenheter som görs.

─  Kursen möjliggör för personer som är involverade i pedagogiska utvecklingsprojekt att få ett nätverk av ”kritiska vänner” där idéer och erfarenheter kan delas, säger inititativtagare Klara Bolander Laksov, professor i högskolepedagogik och föreståndare vid Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

─ Men det är också vara en möjlighet att ta vara på lärdomarna, ta en systematisk ansats till att utvärdera projektet genom olika slags insamlat datamaterial, till exempel genom intervjuer eller enkäter, och att forskningsförankra projektet, säger Bolander Laksov. Hon fortsätter: ─ Förhoppningen är att fler som är involverade i utvecklingsprojekt också ska kunna få konkreta meriter samtidigt som erfarenheterna och kunskaperna som skapas i projekten sprids genom publikationer.

Kursen består av en gemensam seminarieserie om fem kursträffar, eget projektarbete samt handledning. Det är obligatoriskt att delta i seminarierna. Kursen löper över ett kalenderår och omfattar cirka fem veckors heltidsstudier, motsvarande 7,5 hp högskolepedagogisk kompetensutveckling. Det är meriterande om du har gått kurserna UL1 och UL2.

─ När man har slutfört den här kursen får man tre goda ting i ett, precis som ett känt chokladägg fast för universitetslärare: Nätverk och stöd, ett kursintyg och i bästa fall ─ en publikation, säger Bolander Laksov. Hon tillägger att kursen stödjer inte bara kursdeltagarens kompetensutveckling utan också universitetets kvalitetssäkringsarbete på ett väldigt konkret sätt eftersom den riktar sig till lärare som arbetar med kurser och program, som kan omsätta sin kunskap direkt in i sin verksamhet.

Mer om Universitetslärarutbildning 3 med inriktning mot naturvetenskap

Mer om Universitetslärarutbildning 3 (UL3) humaniora och samhällsvetenskap

 

OM CeUL

Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) arbetar för att stimulera till engagerande och högkvalitativ undervisning på alla nivåer vid Stockholms universitet. Vi stödjer lärare och institutioner att utveckla undervisning och skapa goda utbildningsmiljöer för att på bästa sätt underlätta studenters lärande.