Universitetslärarutbildning för universitets lärare i två steg. Du inleder med en universitetsgemensam grundläggande kurs UL1, som vänder sig till alla lärare oavsett fakultetstillhörighet. Här får du grunderna för undervisning och lärande och utrymme för diskussion om hur det är att vara lärare vid Stockholms universitet. Därefter väljer du fortsättningskursen UL2 utifrån ditt egna ämnesområde/fakultet. Dessa kurser bygger på en progressionsordning och är praktiskt orienterade med reflekterande inslag. Kurserna är behörighetsgivande för läraranställning vid Stockholms universitet. Vi ger kurserna på både svenska och engelska. UL1 och UL2 motsvarar vardera 7,5 hp.

Universitetslärarutbildning 1

Start

Universitetslärarutbildning 1 : svenska

Kursen stödjer din högskolepedagogiska kompetensutveckling genom att erbjuda en pedagogisk plattform för professionell dialog och reflektion kring universitetslärarrollens förutsättningar och möjligheter i relation till undervisning och lärande. Kursen vänder sig till alla lärare vid universitetet och förutsätter inte tidigare undervisnings- erfarenhet eller högskolepedagogisk utbildning.

4 sept HT18

22 jan VT19

Professional development course 1 : Teaching and Learning, blended

The course aims at supporting the professional development of teachers from all disciplinary areas at Stockholm University and requires no previous teaching experience. 

7 sep HT18

22 mars VT19

Professional development course 1 : Teaching and Learning, English

The course aims at supporting the professional development of teachers from all disciplinary areas at Stockholm University and requires no previous teaching experience. 

8 okt HT18

24 jan VT19

Universitetslärarutbildning 2

 

Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) Naturvetenskap, tvåspråkig (svenska och engelska)

Kursen ger dig möjlighet att fördjupa din kompetens som universitetslärare inom biologi, fysik, geografi, kemi, matematik eller liknande områden. Kursen präglas av ämnesdidaktik, vi använder forskning och teori som rör ditt naturvetenskapliga ämne och jobbar med det i anslutning till din praktiska lärargärning. Kursen förutsätter att du har läst UL 1 eller motsvarande.

13 sep HT18

31 jan VT19

Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) Humaniora och samhällsvetenskap, svenska

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om undervisning och lärande med koppling till studenters självständiga arbete. Vi fokuserar på formativ bedömning; studenters akademiska skrivande; handledning samt kritiskt tänkande.

17 sep HT18

12 feb VT19

Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) - för dig som undervisar inom juridik

En kurs för dig som vill utveckla din förmåga att planera, genomföra och utvärdera din undervisning. Kursen innehåller bl.a. studentaktivering, återkoppling/formativ bedömning, handledning av examensarbete och konstruktiv samordning (lärandemål – undervisning – examination).

6 nov HT18

ges ej VT19

Kompetensutveckling för lärarutbildare (motsvarar UL 2)

Hur är det att undervisa om att undervisa och att modellera undervisning? Ny behörighetsgivande högskolepedagogisk kurs för dig verksam inom någon del av universitetets lärarutbildning. Kursen hjälper dig att utforska och utvecklas i den komplexa rollen som lärare för lärare, att vara forskare i lärarutbildningar och att vara ”curriculum developer”. I kursen undersöker vi också lärarutbildarens identitet, värderingar och relation till samhället. 

22 jan VT19