Universitetslärarutbildning för universitets lärare i två steg. Du inleder med en universitetsgemensam grundläggande kurs UL1, som vänder sig till alla lärare oavsett fakultetstillhörighet. Här får du grunderna för undervisning och lärande och utrymme för diskussion om hur det är att vara lärare vid Stockholms universitet. Därefter väljer du fortsättningskursen UL2 utifrån ditt egna ämnesområde/fakultet. Dessa kurser bygger på en progressionsordning och är praktiskt orienterade med reflekterande inslag. Kurserna är behörighetsgivande för läraranställning vid Stockholms universitet. Vi ger kurserna på både svenska och engelska. UL1 och UL2 motsvarar vardera 7,5 hp.

Universitetslärarutbildning 1

Start

Universitetslärarutbildning 1

Språk: svenska

Kursen stödjer din högskolepedagogiska kompetensutveckling genom att erbjuda en pedagogisk plattform för professionell dialog och reflektion kring universitetslärarrollens förutsättningar och möjligheter i relation till undervisning och lärande. Kursen vänder sig till alla lärare vid universitetet och förutsätter inte tidigare undervisnings- erfarenhet eller högskolepedagogisk utbildning.

HT19: 26 aug

Universitetslärarutbildning 1: Blended

Språk: svenska

Kursen stödjer din högskolepedagogiska kompetensutveckling genom att erbjuda en pedagogisk plattform för professionell dialog och reflektion kring universitetslärarrollens förutsättningar och möjligheter i relation till undervisning och lärande. Kursen vänder sig till alla lärare vid universitetet och förutsätter inte tidigare undervisnings- erfarenhet eller högskolepedagogisk utbildning.

Blended innebär att två av kursens seminarier sker på campus och fyra av seminarierna sker online.

HT19: 22 okt

Professional development course 1 Teaching and Learning

Language: English

The course aims at supporting the professional development of teachers from all disciplinary areas at Stockholm University and requires no previous teaching experience. 

HT19:12 sep

Professional development course 1 Teaching and Learning: Blended

Language: English

The course aims at supporting the professional development of teachers from all disciplinary areas at Stockholm University and requires no previous teaching experience. 

Blended means that five of the seminars are given online and two at campus.

HT19: 5 sep

 

VT19: 22 mars

Universitetslärarutbildning 2

 

Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) Naturvetenskap

Språk: tvåspråkig (svenska och engelska)

Kursen ger dig möjlighet att fördjupa din kompetens som universitetslärare inom biologi, fysik, geografi, kemi, matematik eller liknande områden. Kursen präglas av ämnesdidaktik, vi använder forskning och teori som rör ditt naturvetenskapliga ämne och jobbar med det i anslutning till din praktiska lärargärning. Kursen förutsätter att du har läst UL 1 eller motsvarande.

HT19: 12 sep

 

VT19: 31 jan

Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) Humaniora och samhällsvetenskap: Blended

Språk: svenska

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om undervisning och lärande med koppling till studenters självständiga arbete. Vi fokuserar på formativ bedömning; studenters akademiska skrivande; handledning samt kritiskt tänkande.

HT19: 9 sep

 

VT19: 12 feb

Professional development course 2 Teaching and Learning in Science and Mathematics 

Language: Bilingual (Swedish and English)

The course is aimed for teachers within the Faculty of Science with previous formal training in teaching and learning. This course will support you to develop your competence as a teacher in the sciences and mathematics. We use discipline-specific research and theory in higher education, and relate it to your day-to-day teaching work. The course builds on professional development course 1 or equivalent.

HT19: 12 sep

 

VT19: 31 jan

Professional development course 2 Teaching and Learning in The Humanities & Social Sciences

Language: English

The course is aimed for teachers within the humanities and social sciences with previous formal training in teaching and learning (Professional development course 1 or equivalent). During the course you are given the opportunity to research a topic within teaching and learning related to one of the three themes of the course: critical thinking, formative assessment, and supervision of undergraduate theses.

HT19: 7 okt

 

VT19: 25 mar

Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) - för dig som undervisar inom juridik

Språk: svenska

En kurs för dig som vill utveckla din förmåga att planera, genomföra och utvärdera din undervisning. Kursen innehåller bl.a. studentaktivering, återkoppling/formativ bedömning, handledning av examensarbete och konstruktiv samordning (lärandemål – undervisning – examination).

HT19: 6 nov

Kompetensutveckling för lärarutbildare (motsvarar UL 2)

Språk: svenska

Hur är det att undervisa om att undervisa och att modellera undervisning? Ny behörighetsgivande högskolepedagogisk kurs för dig verksam inom någon del av universitetets lärarutbildning. Kursen hjälper dig att utforska och utvecklas i den komplexa rollen som lärare för lärare, att vara forskare i lärarutbildningar och att vara ”curriculum developer”. I kursen undersöker vi också lärarutbildarens identitet, värderingar och relation till samhället. 

Kursen ges inte HT19