Efter kursen kan du

Med utgångspunkt i högskolepedagogisk forskning och kollegialt erfarenhetsutbyte kommer du efter avslutad kurs att kunna:

  • diskutera och argumentera för den egna synen på lärande
  • med utgångspunkt i högskolepedagogiska forskning om gruppers och individers lärande planera, genomföra och utvärdera undervisning
  • kommunicera och samarbeta med hjälp av digitala verktyg och diskutera hur dessa kan stödja lärande i högre utbildning
  • möta studenter på ett inkluderande sätt samt ha kunskap om regelverk och stöd för studenter med funktionsnedsättningar
  • känna till och diskutera förutsättningarna för lärares pedagogiska arbete utifrån relevanta nationella och lokala regelverk samt samhällets mål med den högre utbildningen
  • visa ett reflekterande förhållningssätt till det egna akademiska lärarskapet, relationen till studenterna samt till den högre utbildningens värdegrund

 

Innehåll och upplägg

Kursen bygger på principen om aktivt erfarenhetsutbyte mellan lärare från universitetets olika områden och förutsätter medverkan vid samtliga undervisningstillfällen. Kursen genomförs i form av seminarier och workshopar där du kommer att engageras i diskussion och reflektion kring högskolepedagogiska frågor som till exempel rör:

  • Kursdesign, lärande och lärarens roll i högre utbildning
  • Undervisning, bedömning och examination samt utvärdering av dessa
  • Pedagogisk reflektion och utveckling av undervisning.

Kursen består av sex obligatoriska tre-timmarsseminarier, samtliga online, samt tre workshopar ur CeULs eller Civis workshop-program som du väljer själv.

Mellan kursträffarna förväntas du läsa kurslitteratur samt göra både individuella och gruppuppgifter. Vi varierar arbetsformerna vid kursträffarna och diskuterar de olika formernas pedagogiska potential och utmaningar så att du kan ta ställning till deras användbarhet i din egen praktik.

Du ska även formulera en personlig reflektion över din syn på undervisning och lärande och att ge formativ återkoppling på två kurskamraters texter. Kursen motsvarar 7,5 hp.

CeUL:s workshop-program

Civis Workshop-program

 

Schema hösten 2021

TID: Alla dagar kl 1316

Kursträffar Lokal
ons 27 okt Kursstart: Självstudier
ons10 nov Seminarium online*
ons 17 nov Seminarium online*
ons 24 nov Seminarium online*
ons 1 dec Seminarium online*
tis 7 dec Seminarium online*

ons 15 dec

Seminarium online*
Lokal/Hitta till:

*E-mötestjänsten Zoom (Installera och logga in i Zoom)  

Obs! Zoom-tjänsten fungerar bäst med dator och headset.

Uppdatera Zoom till den senaste versionen inför varje seminarium. Om du är Mac-användare öppnar du ditt Zoom-program på datorn, gå till menyn zoom.us och välj ”Check for updates” och installera uppgraderingen. Är du Windows-användare öppnar du ditt Zoom-program, klickar på din profilbild och väljer "Check for updates".

Språk Svenska

Kursledare

Elias Schwieler, Docent vid Institutionen för pedagogik och didaktik

Kurslitteratur

University Teaching in Focus A learning - centred approach. Edited by Lynne Hunt and Denise Chalmers. Routledge.

Ytterligare lärresurser i form av videor, artiklar och bokkapitel tillkommer i relation till respektive seminarietillfälle och meddelas i samband med kursstart.

 

Intyg

Seminarietillfällena är obligatoriska. Deltagare med godkänt resultat på kursen erhåller kursintyg.

 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan och anmälningsvillkor

Våra kurser vänder sig i första hand till, och är kostnadsfria, för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. När din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande och vid avhopp senare än två veckor innan kursstart faktureras institutionen med 2000 kronor. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.

 

Anmälan till  Universitetslärarutbildning 1, omg 2 HT21