En behörighetsgivande högskolepedagogisk kurs som motsvarar fem veckors studier (7,5 hp). Riktar sig till alla lärare oavsett fakultetstillhörighet som har tidigare högskolepedagogisk utbildning, UL1 eller motsvarande. Inga förkunskaper om digital teknik krävs.

Om kursen

Kursen är praktiskt orienterande och syftar även till att du som lärare ska få möjlighet att fördjupa dig i en egen vald tematik från kursens innehåll som är relevant i ditt eget ämne. Detta görs genom arbete individuellt och i grupp som ska kunna bidra till din egen utveckling som lärare eller den egna institutionens utvecklingsplan. Kursens innehåll är utformat för att med fördel kunna användas för ytterligare lärande efter avslutad kurs. Resultatet av den individuella uppgiften kan användas som grund för ett mer omfattande utvecklingsarbete, som t.ex. en presentation vid en ämnesdidaktisk konferens eller som en publikation.

Efter kursen kan du

Efter avslutad kurs kommer du att veta mer om hur digitalisering påverkar studenters förväntningar på undervisningen i relation till ökade samhälleliga krav på digital kompetens hos nyutexaminerade, samt kunna värdera hur du bäst använder digitalt stöd i din egen undervisning. Kursen syftar till att på ett kritiskt och konstruktivt sätt ge deltagarna bättre förståelse för hur digital teknik kan stödja lärande.

Innehåll och upplägg

I kursen kombineras teori och praktik och varje kursdel har ett teoretiskt innehåll som du ska pröva/värdera/analysera i relation till din verksamhet. Du får praktiska råd om olika möjligheter och utmaningar för att få digitala verktyg och den digitala tekniken att arbeta för dig och din undervisning.
Kursen innehåller en introduktion och en avslutning på campus. Övriga tillfällen är e-möten, samt arbete i grupp och individuellt via digitala verktyg. Athena används som plattform med komplement av andra öppna webbaserade system. Kursens flexibla upplägg underlättar kombinationer med andra åtaganden.

Ett nytt område introduceras varannan vecka:

  • Medie- och informationskompetens
  • Lärandedesign
  • Produktion av digitalt material
  • Kommunikation och samarbete
  • Evidens och analys av undervisning
  • Öppen och publik utbildning


Samtliga kursträffar är obligatoriska. Inför och mellan träffarna sker förberedelser i form av läsning av gemensam litteratur, aktiviteter online samt fortlöpande individuellt arbete. Det individuella arbetet ska utgå från någon eller några kursmodulers innehåll och presenteras vid avslutningen på campus. Kursen motsvarar fem veckors studier (7,5 hp) med möjlighet att välja en avgränsad kursgång motsvarande 4,5 hp. Kursen ges på svenska och litteraturen är till övervägande del på engelska.

Schema vår 2020

 

Kursdagar

Tid

Lokal/Modul

10 januari         kl 09.00 – 11.00  Campusträff: *IPD, rum 1503
14 januari          kl 09.30 – 11.00   Modul 1: Online-seminarium i Zoom 
4 februari      kl 09.30 – 11.00     Modul 2: ** ALC-sal, Södra huset, Hus E. Plan 2, Rum nr E225.
18 februari      kl 09.30 – 11.00     Modul 3: Online-seminarium i Zoom
26 februari       kl 09.30 – 11.00  Modul 4: Online-seminarium i Zoom
18 mars         kl 13.30 – 15.00  Modul 5: Online-seminarium i Zoom
24 mars          kl 09.30 – 11.00 Modul 6: Online-seminarium i Zoom
2 april         kl 09.30 – 11.00  Modul 6: Online-seminarium i Zoom
22 april        kl 14.00 – 16.00 Campusträff:Avslutning ** ALC-sal, Södra huset, Hus E. Plan 2, Rum nr E225.
Plats/ Hitta till:

*IPD, Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54  

** ALC-salen, Institutionen för språkdidaktik. Södra huset, Hus E. Plan 2, Rum nr E225.

Språk Svenska
Kursledare Ulf Olsson, Universitetspedagogisk utvecklare, Institutionen för data- och systemvetenskap
Kurslitteratur

Kursen ges på svenska och litteraturen är till övervägande del på engelska och består av artiklar och videomaterial som kan laddas ner.

 

Intyg

Obligatorisk närvaro. Deltagare med godkänt resultat på kursen erhåller kursintyg.

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan och anmälningsvillkor

Våra kurser vänder sig i första hand till, och är kostnadsfria, för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. När din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande och vid avhopp senare än två veckor innan kursstart faktureras institutionen med 2000 kronor. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.

Vi välkomnar även kursdeltagare från andra universitet och högskolor i mån av plats och då mot en kursavgift. Kursavgift för externa deltagare: 15.000 kr.

Anmälan stängd för våren 2020