Denna behörighetsgivande högskolepedagogiska kurs motsvarar fem veckors studier (7,5 hp) och riktar sig till alla lärare oavsett fakultetstillhörighet med tidigare högskolepedagogisk utbildning, UL1 eller motsvarande. Alla kursträffar hålls online. Inga förkunskaper om digital teknik krävs.

Om kursen

Kursen är praktiskt orienterande och du som lärare får också möjlighet att fördjupa dig i en egen vald tematik från kursens innehåll som är relevant i ditt eget ämne. Detta görs genom arbete individuellt och i grupp som ska kunna bidra till din egen utveckling som lärare eller den egna institutionens utvecklingsplan. Kursens innehåll är utformat för att med fördel kunna användas för ytterligare lärande efter avslutad kurs. Resultatet av den individuella uppgiften kan användas som grund för ett mer omfattande utvecklingsarbete, som till exempel en presentation vid en ämnesdidaktisk konferens eller som en publikation.

Efter kursen kan du

Efter avslutad kurs kommer du att veta mer om hur digitalisering påverkar studenters förväntningar på undervisningen i relation till ökade samhälleliga krav på digital kompetens hos nyutexaminerade, samt kan värdera hur du bäst använder digitalt stöd i din egen undervisning. Kursen ger dig på ett kritiskt och konstruktivt sätt en bättre förståelse för hur digital teknik kan stödja lärande.

Innehåll och upplägg

I kursen kombineras teori och praktik och varje kursdel har ett teoretiskt innehåll som du ska pröva/värdera/analysera i relation till din verksamhet. Du får praktiska råd om olika möjligheter och utmaningar för att få digitala verktyg och den digitala tekniken att arbeta för dig och din undervisning.

Kursen ges undervåren 2021 helt online och består av seminarier i Zoom samt arbete i grupp och individuellt via digitala verktyg. Dator med webb-kamera krävs för deltagande. Athena används som plattform med komplement av andra öppna webbaserade system. Kursens flexibla upplägg underlättar kombinationer med andra åtaganden.

Ett nytt område introduceras varannan vecka:

  • Medie- och informationskompetens
  • Design för lärande
  • Kommunikation och samarbete
  • Produktion av digitalt material
  • Evidens och analys i undervisning
  • Öppen och publik utbildning

Samtliga kursträffar är obligatoriska. Inför och mellan träffarna sker förberedelser i form av läsning av gemensam litteratur, aktiviteter online samt fortlöpande individuellt eget arbete. Det slutliga individuella arbetet ska relatera till din egen undervisning och utgå från någon eller några kursmodulers innehåll och presenteras vid avslutningen.

Kursen motsvarar fem veckors studier (7,5 hp) med möjlighet att välja en avgränsad kursgång motsvarande 4,5 hp.

Schema våren 2021

Dag Tid Plats
19 jan kl 9.30–12 *Online-seminarium
21 jan kl 9.30–11 *Online-seminarium
26 jan kl 9.30–11 *Online-seminarium
2 feb kl 9.30–11 *Online-seminarium
9 feb kl 9.30–12 *Online-seminarium
23 feb kl 9.30–11 *Online-seminarium
23 mars Handledningstillfälle under dagen *Online-seminarium
30 mars kl 9.30–11 *Online-seminarium
20 april kl 9.30–11 *Online-seminarium
27 april kl 9.30–11 *Online-seminarium
18 maj kl 9.30–12 *Online-seminarium

 

Plats/Hitta till:

*Kursen ges i E-mötesverktyget Zoom. För att delta i kursen behöver du:

  • En dator, padda eller mobil där du installerat och loggat in i e-mötestjänsten Zoom (se guide).
  • Ett headset med mikrofon
Språk Svenska
Kursledare Ulf Olsson, universitetspedagogisk utvecklare, Institutionen för data- och systemvetenskap
Kurslitteratur

Kursen ges på svenska och litteraturen är till övervägande del på engelska och består av artiklar och videomaterial som kan laddas ner.

 

Intyg

Obligatorisk närvaro. Deltagare med godkänt resultat på kursen erhåller kursintyg.

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan och anmälningsvillkor

Våra kurser vänder sig i första hand till, och är kostnadsfria, för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. När din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande och vid avhopp senare än två veckor innan kursstart faktureras institutionen med 2000 kronor. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.

Kursdeltagare från andra universitet och högskolor är välkommna att delta på kursen i mån av plats och då mot en kursavgift. Kursavgift för externa deltagare: 15.000 kr.

 

Anmälan till Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) Digital kompetens för undervisning VT21