Kursen riktar sig till lärare inom humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen som har tidigare högskolepedagogisk utbildning, UL1 eller motsvarande.

Kursens syftar till att du som lärare ska få möjlighet att fördjupa dig i en egen vald tematik kopplad till studenters självständiga arbete på grund- och/eller avancerad nivå i ditt eget ämne. Detta görs genom ett individuellt skrivarbete som ska kunna bidra till den egna institutionens utvecklingsarbete. Det arbetet utformas med fördel som en grund för ett större arbete efter avslutad kurs, till exempel i form av ett mer omfattande utvecklingsarbete, en presentation vid en ämnesdidaktisk konferens eller som en publikation. Deltagande i kursen förutsätter att du har läst UL1 eller motsvarande.

Efter kursen kan du

Efter avslutad kurs kommer du att kunna diskutera och presentera ett individuellt arbete om undervisning och lärande med koppling till studenters självständiga arbete i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.

Innehåll och upplägg

Under kursen behandlas ämnen som formativ bedömning; akademiska kulturer; handledarmodeller; tematisk handledning och skrivprocesser samt grupphandledning. De gemensamma kursdagarna syftar till att diskutera den gemensamma kurslitteraturen, att hjälpa varandra med det egna skrivarbetet, samt erfarenhetsutbyte över ämnes- och fakultetsgränser. Mellan träffarna sker förberedelser i form av läsning av gemensam litteratur samt fortlöpande individuellt skrivarbete. Under sista kursdagen kommer du att presentera ett arbete i storleksordningen 6-12 sidor inom kursens övergripande tema. Litteraturen utgörs av dels ett antal forskningsartiklar som meddelas vid kursstart, dels egen vald litteratur. Kursen ges på svenska och litteraturen är till övervägande del på engelska. Kursen motsvarar fem veckors studier (7,5 hp) och består av sex obligatoriska heldagar jämte enskilt arbete mellan kursträffarna. Inga förberedelser krävs inför kursstart.

Schema

HÖSTEN 2017

Alla dagar kl 10-15

Dag Lokal
19 sep *1511
26 sep *2511
9 okt *2511
24 okt *2519
13 nov *1511
5 dec *2411

* Lokal /Hitta till: Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD), Frescativägen 54

Språk Svenska
Kursledare Jeanna Wennerberg och Stefan Ekecrantz
Kurslitteratur Anges senare

 

VÅREN 2017

Alla dagar: 10-15

Dag Plats
14 mar *Sal 2519
21 mar *Sal 2511
4 apr *Sal 2503
18 apr *Sal 2503
4 maj *Sal 2511
23 maj *Sal 2503

* Lokal /Hitta till: Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD), Frescativägen 54

Kursledare: Stefan Ekecrantz, Jeanna Wennerberg och Elias Schwieler

Intyg

Obligatorisk närvaro. Deltagare med godkänt resultat på kursen erhåller kursintyg.

Anmälningsvillkor

Anmälan är bindande, en avgift på 2.000 kronor utgår vid avhopp och faktureras institutionen. Våra kurser vänder sig i första hand till, och är kostnadsfria, för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. Vi välkomnar även kursdeltagare från andra universitet och högskolor i mån av plats och då mot en kursavgift. Kursavgift för externa deltagare: 15.000 kr.

Anmälan