Kursen riktar sig till lärare inom humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen som har tidigare högskolepedagogisk utbildning, UL1 eller motsvarande.

Kursens syftar till att du som lärare ska få möjlighet att fördjupa dig i en egen vald tematik kopplad till studenters självständiga arbete på grund- och/eller avancerad nivå i ditt eget ämne. Detta görs genom ett individuellt skrivarbete som ska kunna bidra till den egna institutionens utvecklingsarbete. Det arbetet utformas med fördel som en grund för ett större arbete efter avslutad kurs, till exempel i form av ett mer omfattande utvecklingsarbete, en presentation vid en ämnesdidaktisk konferens eller som en publikation. Deltagande i kursen förutsätter att du har läst UL1 eller motsvarande.

Efter kursen kan du

Efter avslutad kurs kommer du att kunna diskutera och presentera ett individuellt arbete om undervisning och lärande med koppling till studenters självständiga arbete i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.

Innehåll och upplägg

Kursen ges i formatet ”blended”, vilket innebär en blandning av online-aktiviteter och ”face-to-face”-träffar. Under kursen behandlas ämnen som formativ bedömning, handledning, och kritiskt tänkande. De tre gemensamma campusträffarna syftar till att diskutera den gemensamma kurslitteraturen, att hjälpa varandra med det egna skrivarbetet, samt erfarenhetsutbyte över ämnes- och fakultetsgränser. Inför och mellan träffarna sker förberedelser i form av läsning av gemensam litteratur, aktiviteter online samt fortlöpande individuellt skrivarbete. Litteraturen utgörs av dels ett antal forskningsartiklar som meddelas vid kursstart, dels egen vald litteratur. Kursen ges på svenska och litteraturen är till övervägande del på engelska. Kursen motsvarar fem veckors studier (7,5 hp) och består av en inledande två veckor lång självstudieperiod, tre obligatoriska heldagar, jämte online-aktiviteter och enskilt arbete.

Schema höst 2019

Alla dagar kl 1015

Dag Lokal
9 sep Kursstart, online
24 sep *sal U28
25 sep *sal U28
27 sep *sal U29
18 okt Kursslut, deadline för paper
Lokal / Hitta till *Geovetenskapens hus, plan 2. Svante Arrhenius väg 8.
Språk Svenska
Kurslitteratur Anges senare
Kursledare Elias Schwieler, Centrum för universitetslärarutbildning

Intyg

Obligatorisk närvaro. Deltagare med godkänt resultat på kursen erhåller kursintyg.

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan och anmälningsvillkor

Våra kurser vänder sig i första hand till, och är kostnadsfria, för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. När din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande och vid avhopp senare än två veckor innan kursstart faktureras institutionen med 2000 kronor. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.

Vi välkomnar även kursdeltagare från andra universitet och högskolor i mån av plats och då mot en kursavgift. Kursavgift för externa deltagare: 15.000 kr.

ANMÄLAN ÖPPNAR DEN 15 APRIL