Kursen ger dig möjlighet att fördjupa din kompetens som universitetslärare inom biologi, fysik, geografi, kemi, matematik eller liknande områden. Kursen präglas av ämnesdidaktik, vi använder forskning och teori som rör ditt naturvetenskapliga ämne och jobbar med det i anslutning till din praktiska lärargärning. Kursen förutsätter att du har läst UL 1 eller motsvarande.

Efter kursen kan du

Genom att följa kursen kommer du att få utförlig kännedom om ämnesdidaktisk forskning och utveckling inom ditt eget naturvetenskapliga ämne. Du kommer att utveckla din förmåga att planera, utvärdera och analysera både undervisning och bedömning med hänvisning till relevanta publikationer. Du kommer att delta i övningar som kan stödja dig att utveckla hur du undervisar och du kommer att utveckla en förmåga att reflektera över din kompetensutveckling som forskare och lärare inom den naturvetenskapliga fakulteten.

Innehåll och upplägg

  • ”The Nature of Science” och ”Ways of Thinking and Practising” inom naturvetenskaperna
  • Studenters lärande inom naturvetenskaper och matematik
  • ”Inquiry”, PBL, och andra autentiska läraktiviteter
  • Att undervisa naturvetenskaper och matematik
  • Bedömning av studenters lärande och utvärdering av undervisning
  • Professionell utveckling av akademiskt lärarskap

Kursen omfattar sex kursdagar. Inför varje kursdag kommer du att läsa någon artikel som behandlar naturvetenskaperna i stort samt en eller flera artiklar som är skrivna för just ditt naturvetenskapliga ämne. Du kommer att skriva ett kurs-PM som behandlar hur studenternas lärande inom ditt ämne skulle kunna förbättras. Att fullfölja kursen innebär en arbetsinsats motsvarande heltidsarbete under fem veckor d v s 7,5 hp.

Språk Kursen leds på engelska medan deltagare som undervisar på svenska ges tillfälle att diskutera och skriva på svenska. Course presentation in English
Kurslitteratur Du kommer att läsa några artiklar om lärande och undervisning inom naturvetenskaperna i stort och flera artiklar som är skrivna för just ditt naturvetenskapliga ämne.
Kursledare Tony Burden, MND

Schema

Vår 2018
Alla dagar kl 9 -15
Kursdagar Lokal
20 mar *MND
10 apr *MND
24 apr *MND
8 maj *MND
22 maj *MND
29 maj *MND

*Hitta till MND: Inst.  för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Svante Arrhenius v. 20 A-B, (Arrheniuslab.  hus E, Frescati)

Intyg

Du får ett kursintyg på att du har fullföljt kursen när du har deltagit i kursdagarna och utfört uppgifterna.

Anmälningsvillkor

För att deltaga ska du ha genomgått UL1 eller motsvarande högskolepedagogisk utbildning. Anmälan är bindande, en avgift på 2.000 kronor utgår vid avhopp och faktureras institutionen. Deltagande är däremot kostnadsfritt för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. Kursavgift för externa deltagare: 15.000 kr.

Anmälan är stängd.