Om kursen

Kursen ger dig som har tidigare högskolepedagogisk utbildning, UL1 eller motsvarande möjlighet att fördjupa din kompetens som universitetslärare inom det humanvetenskapliga området. Kursen omfattar fem veckors heltidsstudier, motsvarande 7,5 hp högskolepedagogisk kompetensutveckling. Hösten 2021 ges kursen online, med möjliga fysiska kursträffar i slutet av terminen beroende på smittläget och kursdeltagarnas preferens.

Efter kursen kan du

 • Identifiera pedagogiska problem i undervisning och lärande i det egna ämnet samt föreslå hur problemen kan lösas på vetenskaplig grund
 • Planera, utvärdera och analysera både undervisning och bedömning på vetenskaplig grund inom det egna ämnesområdet
 • Använda olika utvärderingsverktyg och digitala hjälpmedel för att utvärdera och utveckla fysiska och digitala lärandemiljöer.
 • Reflektera över din roll som forskare och lärare inom det egna ämnet i relation till det akademiska lärarskapet, till studenterna, samt till den högre utbildningens värdegrund
 • Söka, tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt relevanta resultat av forskning som grund för utveckling av utbildningen och av det akademiska lärarskapet.

Innehåll och upplägg

I kursen får du arbeta med följande teman:

 • Humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnens disciplinära karaktär och dess bäring på lärande och undervisning
 • Utmaningar avseende studenters lärande inom humaniora och samhällsvetenskap
 • Utbildningsupplägg, undervisningsformer och bedömning inom humaniora och samhällsvetenskap
 • Utvärdering och analys av undervisning och bedömning
 • Utvärdering och utveckling av lärandemiljöer
 • Det akademiska lärarskapet

Kursen består av sex obligatoriska online-träffar i Zoom samt eget arbete inför och mellan dessa. Kursen examineras i form av ett kurs-PM som identifierar och föreslår lösningar på utmaningar avseende lärande, undervisning och/eller bedömning inom det egna ämnet.

Schema hösten 2021

Alla dagar är torsdagar mellan kl 10─15 inklusive en timmes lunchpaus.

Datum

Plats

9 sep Kursstart, eget förberedelsearbete
23 sep Online seminarium*
7 okt Online seminarium*
21 okt Online seminarium*
11 nov Online seminarium*
25 nov Online seminarium*
9 dec Online seminarium*

Lokal / Hitta till

* E-mötestjänsten Zoom (Installera och logga in i Zoom)  

Obs! Zoom-tjänsten fungerar bäst med dator och headset.

Uppdatera Zoom till den senaste versionen inför varje seminarium. Om du är Mac-användare öppnar du ditt Zoom-program på datorn, gå till menyn zoom.us och välj ”Check for updates” och installera uppgraderingen. Är du Windows-användare öppnar du ditt Zoom-program, klickar på din profilbild och väljer "Check for updates".

Språk

Svenska

Kursledare

Lotta Jons, universitetspedagogisk utvecklare, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Kurslitteratur

Meddelas senare

 

Kursintyg

Obligatorisk närvaro. Deltagare med godkänt resultat på kursen erhåller kursintyg.

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan och anmälningsvillkor

Våra kurser vänder sig i första hand till, och är kostnadsfria, för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. När din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande och vid avhopp senare än två veckor innan kursstart faktureras institutionen med 2000 kronor. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.


Anmälan till Universitetslärarutbildning 2 (UL2) för lärare inom Humanvetenskapliga området HT21