Universitetslärarutbildning UL3

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
  4. Utbildning
  5. Kurser
  6. Universitetslärarutbildning UL3

Högskolepedagogisk fördjupningskurs: Universitetslärarutbildning 3

Kursen ges med två inriktningar, den ena för universitetslärare som undervisar i naturvetenskapliga ämnen och den andra för universitetslärare som undervisar i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Kursen vänder sig till dig som vill starta eller redan driver ett pedagogiskt utvecklingsprojekt, kanske har du redan finansiering genom till exempel rektors kvalitetsutvecklingsmedel.

Allt fler lärare och studierektorer driver pedagogiska utvecklingsprojekt vid universitetets institutioner och det är värdefullt för universitet att stödja dessa projekt och ta vara på de erfarenheter som görs. ─  Kursen möjliggör för personer som är involverade i pedagogiska utvecklingsprojekt att få ett nätverk av ”kritiska vänner” där idéer och erfarenheter kan delas, säger inititativtagare Klara Bolander Laksov, professor i högskolepedagogik och föreståndare vid Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

─ Men det är också vara en möjlighet att ta vara på lärdomarna, ta en systematisk ansats till att utvärdera projektet genom olika slags insamlat datamaterial, till exempel genom intervjuer eller enkäter, och att forskningsförankra projektet, säger Bolander Laksov. Hon fortsätter: ─ Förhoppningen är att fler som är involverade i utvecklingsprojekt också ska kunna få konkreta meriter samtidigt som erfarenheterna och kunskaperna som skapas i projekten sprids genom publikationer.

Kursen består av en gemensam seminarieserie om fem kursträffar, eget projektarbete samt handledning och löper under ett kalenderår. ─ När man har slutfört den här kursen får man tre goda ting i ett, precis som ett känt chokladägg fast för universitetslärare: Nätverk och stöd, ett kursintyg och i bästa fall ─ en publikation, säger Bolander Laksov.

Ny fördjupningskurs är Universitetslärarutbildning 3 mot naturvetenskap

Gör en riktig djupdykning i ett didaktiskt ämne som är relevant för just din ämnesundervisning. Nu startar fördjupningskursen Universitetslärarutbildning 3 för dig som undervisar inom det naturvetenskapliga området. Lär dig mer om hur du utvecklar din undervisning baserat på forskning och hur du kan jobba med ett akademiskt lärarskap. START: 4 feb

Ny fördjupningskurs är Universitetslärarutbildning 3 mot humaniora och samhällsvetenskap

Gör en riktig djupdykning i ett didaktiskt ämne som är relevant för just din ämnesundervisning. Nu startar fördjupningskursen Universitetslärarutbildning 3 för dig som undervisar inom det humanvetenskapliga området. Lär dig mer om hur du utvecklar din undervisning baserat på forskning och hur du kan jobba med ett akademiskt lärarskap. START: 19 feb

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga eller vill ha mer information? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om att läsa en kurs vid CeUL.

Kontakt med kurskoordinator

Välkommen att kontakta vår kurskoordinator för att få svar på frågor eller rådgivning kring val av kurs.

E-mejl: ceul@su.se

Clara Fagerlind Tfn 08-16 3165

Karin Christoffersson Tfn 08-16 4093