Observera att majoriteten av höstens kurser kommer att ges online via e-mötestjänsten Zoom.

KURSER SPRÅK START

Nybörjarkurser

   
Introduktion till undervisning Nat (För lärare inom det naturvetenskapliga området) Tvåspråkig: svenska/engelska

HT20: 1 sep

Introduktion till undervisning Hum/Sam (För lärare inom det humanvetenskapliga området)

Tvåspråkig: svenska/engelska

HT20: 4 nov

Baskurser

   
Universitetslärarutbildning 1 Svenska

HT20: 14 sep

Professional development course 1: Teaching and Learning Engelska

HT20: 8 sep

Universitetslärarutbildning 1: Blended (Online och på Campus) Svenska

HT20: 14 okt

Professional development course 1: Teaching and Learning, Blended (Online and Campus) Engelska

HT20: Ingen kursstart

Fortsättningskurser

   
Universitetslärarutbildning 2 för lärare inom naturvetenskapliga området Tvåspråkig: svenska/engelska

HT20: 22 sep

Universitetslärarutbildning 2 (UL2) för lärare inom det Humanvetenskapliga området Svenska HT20: 1 sep
Professional development course 2: Teaching and Learning in the Human Science Academic Area Engelska

HT20: 21 Oct

Universitetslärarutbildning 2 Kompetensutveckling för lärarutbildare Svenska

HT20: Ingen kursstart

Universitetslärarutbildning 2 Digital kompetens för undervisning Svenska

HT20: 8 sep

Universitetslärarutbildning 2 Juridik Svenska

HT20/VT21: 5 nov

     
Universitetslärarutbildning 3  för lärare inom det naturvetenskapliga området Tvåspråkig: svenska/engelska

VT20/HT20: 4 feb

 

Universitetslärarutbildning 3 För lärare inom det humanvetenskapliga området Svenska

VT20/HT20: 19 feb

 

Fördjupningskurser

   
Open Networked Learning Engelska

HT20: 15 Sep

Pedagogiskt ledarskap Svenska

VT20/HT20: 29 jan

 

Relationskompetens i undervisningen

Svenska

HT20: Ingen kursstart

Övriga

   
Forskarhandledning i teori och praktik Svenska

HT20: 15 sep (kursomgång 1)

HT20: 20 okt (kursomgång 2)

Research supervision — theory and practice Engelska

HT20: 3 nov

Forskarhandledning 2 — professionell handledning

2-dagars internat på Vår gård.

Svenska

HT20: 5-6 nov

     

Pedagogiskt skrivprojekt / Documenting Your Educational Development Project

Svenska eller engeska

Ges löpande (självstudier)

Self-guided course

Reglering av högre utbildning / Rules and regulations in higher education Svenska eller engelska

Ges löpande (webb-baserad självstudiekurs)

Self-guided course