Vi planerar kurser både online och på campus till våren 2021. Beroende på samhällsläget och smittspridningen av Covid19 så kan kurser planerade till campus komma att flyttas helt eller delvis online.

Kurserna för hösten 2020 hittar du här

 

KURSER VÅREN 2021 PLATS SPRÅK START

Nybörjarkurser

     
Introduktion till undervisning Nat (För lärare inom det naturvetenskapliga området) Online Sve/Eng VT21: 19 jan
Introduktion till undervisning Hum/Sam (För lärare inom det humanvetenskapliga området) Online Sve/Eng VT21: 7 apr

Baskurser

     
Universitetslärarutbildning 1 Online Svenska VT21: 22 feb
Professional development course 1: Teaching and Learning Online Engelska VT21: 13 jan
Universitetslärarutbildning 1: Blended Online Svenska VT21: 17 mar
Professional development course 1: Teaching and Learning, Blended Online Engelska VT21: 9 feb

Fortsättningskurser

     
Universitetslärarutbildning 2 för lärare inom naturvetenskapliga området Online Sve/Eng VT21: 9 feb
Universitetslärarutbildning 2 (UL2) för lärare inom det Humanvetenskapliga området Online Svenska VT21: 26 jan
Professional development course 2: Teaching and Learning in the Human Science Academic Area Online Engelska VT21: 18 mar
Universitetslärarutbildning 2 Kompetensutveckling för lärarutbildare Online Svenska VT21: Ingen kursstart
Universitetslärarutbildning 2 Digital kompetens för undervisning Online Svenska VT21: 19 jan
Universitetslärarutbildning 2 Juridik   Svenska VT21:Ingen kursstart
       
Universitetslärarutbildning 3  för lärare inom det naturvetenskapliga området Online Sve/Eng VT21: 2 feb
Universitetslärarutbildning 3 För lärare inom det humanvetenskapliga området Online Svenska VT21: 21 jan

Fördjupningskurser

     

Open Networked Learning

Kurspresentation på svenska: Öppet lärande — en nätverkskurs om undervisning med digitala verktyg och lärmiljöer

Online Engelska VT21: 23 feb
Pedagogiskt ledarskap Online Svenska VT21: 19 jan

Relationskompetens i undervisningen

  Svenska VT21: Ingen kursstart

Övriga

     
Research supervision — theory and practice Online Engelska VT21: 27 jan
Forskarhandledning i teori och praktik Campus Svenska INSTÄLLD
Forskarhandledning i teori och praktik Online Svenska VT21: 24 mar

Forskarhandledning 2 — professionell handledning

2-dagars internat

  Svenska VT21:Ingen kursstart
       

Pedagogiskt skrivprojekt / Documenting Your Educational Development Project

Online Sve/Eng

Ges löpande (självstudier)

Self-guided course

Reglering av högre utbildning / Rules and regulations in higher education Online Sve/Eng

Ges löpande (webb-baserad självstudiekurs)

Self-guided course