VÅREN 2020  HÖSTEN 2019 SPRÅK START
     

Nybörjarkurser

   
Introduktion till undervisning Nat (För lärare inom det naturvetenskapliga området) Tvåspråkig: svenska/engelska 21 januari
Introduktion till undervisning Hum/Sam (För lärare inom det humanvetenskapliga området)
Tvåspråkig: svenska/engelska
2 april

Baskurser

   
Universitetslärarutbildning 1 Svenska 31 januari
Professional development course 1: Teaching and Learning Engelska 6 februari
Universitetslärarutbildning 1: Blended (Online och på Campus) Svenska 11 februari
Professional development course 1: Teaching and Learning, Blended (Online and Campus) Engelska 19 mars

Fortsättningskurser

   
Universitetslärarutbildning 2 för lärare inom det naturvetenskapliga området Tvåspråkig: svenska/engelska 6 februari
Professional development course 2: Teaching and Learning in the Human Science Academic Area Engelska 7 april
Universitetslärarutbildning 2 Kompetensutveckling för lärarutbildare Svenska 3 mars
Universitetslärarutbildning 2 Digital kompetens för undervisning Svenska 10 januari
Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) - Juridik Svenska Kursen startar inte VT20
     
Universitetslärarutbildning 3  för lärare inom det naturvetenskapliga området Tvåspråkig: svenska/engelska 4 februari
Universitetslärarutbildning 3 För lärare inom det humanvetenskapliga området Svenska 19 februari

Fördjupningskurser

   
Open Networked Learning Engelska 24 februari
Pedagogiskt ledarskap Svenska 29 januari

Relationskompetens i undervisningen

Svenska 21 januari

Övriga

   
Forskarhandledning i teori och praktik Svenska 20 feb
Research supervision — theory and practice, (Jan-Feb) Engelska 15 jan
Research supervision — theory and practice, (Apr-May) Engelska 28 april
Forskarhandledning 2 — professionell handledning Svenska 2 april
     
Pedagogiskt skrivprojekt Svenska eller engeska Ges löpande (självstudier)
Reglering av högre utbildning Svenska Ges löpande (webb-baserad självstudiekurs)