Lärarkonferensen

Anmälan av bidrag

Till 2018 års Lärarkonferens är bidrag som knyter an till de förändringar vi möter som universitetslärare, såsom studenters akademiska litteracitet, krav på tillgängliggörande undervisning och kollegialt pedagogiskt utvecklingsarbete särskilt välkomna. I den blå rutan till höger ser du exempel på teman som ditt bidrag kan handla om. Ett bidrag kan ha en eller flera presentatörer, men med en huvudansvarig. Du kan välja mellan fyra olika presentationsformer enligt beskrivningen nedan. Bidraget kan falla inom en av två olika kategorier: Empiriskt bidrag eller Best-practice bidrag.

Ett Empiriskt bidrag bygger på idén om Akademiskt lärarskap där bidraget fokuserar en utvärdering eller undersökning inom något högskolepedagogiskt område. Grundprincipen är att bidraget har en tydlig förankring i tidigare forskning inom området, och följer gängse principer för vetenskaplighet såsom kritisk diskussion i relation till empiriskt eller teoretiskt underlag.

Ett Best-practice bidrag är ett bidrag där du berättar om ett pedagogiskt utvecklingsarbete som du har genomfört och som du vill dela med dig av. I bidraget berättar du vad du har gjort, varför och vilka erfarenheter du gjorde.

Anmälan av abstract

För samtliga bidragsformer ber vi om ett abstract på högst 200 ord.

I anmälan kommer du att behöva ange följande

 • titel på ditt bidrag
 • vilket tema du anser bidraget handlar om (det kan vara något av de teman som finns på programmet eller ett annat eget)
 • vilken presentationsform du önskar i första hand
 • namn på presentatör(er och huvudansvarig kontaktperson)
 • inom vilket sammanhang ditt bidrag har genomförts, samt syftet med ditt bidrag, och vilka teoretiska utgångspunkter eller antaganden du gör. OBS! Information om vad som ska inkluderas i abstract för de olika bidragsformerna skiljer sig något åt, läs mer i blanketten för Anmälan av bidrag till Lärarkonferens2018 (se nedan).

Sista dag för anmälan av bidrag är 15 november 2017.

Därefter granskas alla inskickade abstracts av utvalda bedömare och besked om antagning lämnas 1 december.

Presentationsformer

Du kan välja mellan följande former,

 • posterpresentation
 • presentation/paneldiskussion
 • rundabordsdiskussion
 • workshop

Beskrivning av presentationsformerna

Anmälan av konferensbidrag

När du anmäler ditt konferensbidrag behöver du fylla i blanketten för Anmälan av bidrag som du sedan laddar upp i webbformuläret för Anmälan av deltagande i konferensen.

Bokmärk och dela Tipsa

Frågor om konferensen
Kontakta Projektledningsgruppen för konferensen vid Centrum för universitetslärarutbildning.
E-mejl: lararkonferensen.ceul@su.se

Konferensteman

 • Kursutveckling
 • Studentdrivna utvecklingsprojekt
 • Kvalitetsarbete
 • Kollegial utveckling
 • Internationalisering
 • Lärares villkor
 • Pedagogiska verktyg
 • Normkritiskt pedagogik
 • Akademisk litteracitet
 • Bedömning
 • IKT och lärande
 • Handledning
 • Kritiskt tänkande
 • Undervisningsformer
 • Högskolepedagogisk/ämnesdidaktisk forskning

VIKTIGA DATUM

Under v 37 öppnar anmälan och vi börjar ta emot konferensbidrag

15 november Sista dag för inlämning av konferensbidrag (har förlängts från den 30 oktober till 15 november)

1 december  Besked om bidrag

18 januari  Färdigt program

25 januari 2018 Sista dag för anmälan av deltagande i konferensen (förlängt med en dag).