Lärarkonferensen

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Centrum för universitetslärarutbildning
 4. Utbildning
 5. Lärarkonferensen
 6. Lärarkonferens2016
 7. Dags för Lärarkonferens2016 – undervisning och lärande i akademin

Dags för Lärarkonferens2016 – undervisning och lärande i akademin

Stockholms universitets stora Lärarkonferens2016 vänder sig till undervisande lärare och pedagogiskt ansvariga vid universitetet. Ett tillfälle att träffa andra universitetslärare och utbyta erfarenheter och idéer kring undervisning, utveckling och högskolepedagogisk forskning. Konferensen hålls i Aula Magna den 18 februari 2016. Men det är nu som ditt bidrag ska lämnas in.

Var med och bidra till diskussionen

 • Har du någon idé om hur undervisningen kan förbättras?
 • Kanske har du provat några nya grepp i din undervisning.
 • Vill du dela dina erfarenheter med andra lärare vid universitet?
 • Eller står du inför utmaningar som du skulle vilja diskutera?

Konferensens program innehåller flera olika teman som alla rör de utmaningar och möjligheter en universitetslärare står inför idag. Frågor och diskussioner kommer att beröra studenters akademiska litteracitet, krav på tillgängliggörande undervisning, digital kompetens, handledning, pedagogisk skicklighet, strategisk pedagogisk utveckling, pedagogiskt ledarskap och kollegialt pedagogiskt utvecklingsarbete.

Att medverka handlar om att hålla en interaktiv föreläsning eller en workshop, leda ett rundabordsseminarium, ge en poster- eller peka kucha presentation eller att hålla i en demonstration.

Sista dag att anmäla ett konferensbidrag är den 23 november (ny inlämningsdag). Det gör du genom att lämna in ett abstract på konferensens webb.

Om du har du frågor och funderingar om abstract till konferensen kan du även kontakta Lotta Jons, projektledare för Lärarkonferens2016. Arrangör är Centrum för universitetslärarutbildning.

För mer information och anmälan av bidrag och deltagande till konferensen

www.su.se/ceul/lararkonferensen

 

Bokmärk och dela Tipsa

Frågor om konferensen
Kontakta Projektledningsgruppen för konferensen vid Centrum för universitetslärarutbildning.
E-mejl: lararkonferensen.ceul@su.se

Konferensteman

 • Kursutveckling
 • Studentdrivna utvecklingsprojekt
 • Kvalitetsarbete
 • Kollegial utveckling
 • Internationalisering
 • Lärares villkor
 • Pedagogiska verktyg
 • Normkritiskt pedagogik
 • Akademisk litteracitet
 • Bedömning
 • IKT och lärande
 • Handledning
 • Kritiskt tänkande
 • Undervisningsformer
 • Högskolepedagogisk/ämnesdidaktisk forskning

VIKTIGA DATUM

Under v 37 öppnar anmälan och vi börjar ta emot konferensbidrag

15 november Sista dag för inlämning av konferensbidrag (har förlängts från den 30 oktober till 15 november)

1 december  Besked om bidrag

18 januari  Färdigt program

25 januari 2018 Sista dag för anmälan av deltagande i konferensen (förlängt med en dag).