Lärarkonferensen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
  4. Utbildning
  5. Lärarkonferensen
  6. Endnote: Akademiskt lärarskap - observationer och framtidsvisioner

Endnote: Akademiskt lärarskap - observationer och framtidsvisioner

Till konferensens programsida  

Professorer i högskolepedagogik: Klara Bolander Laksov och Max Scheja

 

Akademiskt lärarskap handlar om att ta ett vetenskapligt, professionellt förhållningssätt till utbildningsuppdraget och systematiskt undersöka och dela kunskaper om undervisning och lärande i högre utbildning. I denna ”Endnote” kommer vi att med utgångspunkt i konferensens presentationer, diskutera vad akademiskt lärarskap är och vad det kan vara vid Stockholms universitet. Vi kommer att presentera "KUBEN" som en framåtsyftande modell för att synliggöra och stärka det ovärderliga arbete som lärarkonferensens presentatörer och deltagare bidrar till. Genom interaktion med auditoriet kommer vi att undersöka våra ”blinda fläckar” och undersöka hur vi ska nå nya horisonter för ett akademiskt lärarskap i högre utbildning.

Av och med Stockholms universitets professorer i högskolepedagogik: Klara Bolander Laksov och Max Scheja, båda verksamma vid Centrum för universitetslärarutbildning och Institutionen för pedagogik och didaktik

 

 

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Frågor om konferensen
Kontakta Projektledningsgruppen vid Centrum för universitetslärarutbildning.
E-mejl: lararkonferensen.ceul@su.se

VIKTIGA DATUM

2020

19—20 november (två halvdagar) Nytt konferensdatum

5 november Sista anmälningsdag deltagande

22 oktober Publiceras färdigt program

12 oktober Besked om nya bidrag

21 september Sista dag för anmälan av nya bidrag

20 maj Anmälan av nya bidrag öppnar

8 maj Anmälan av deltagande öppnar

26 mars Konferensen flyttas fram p g a rådande situation

27 januari Publiceras färdigt program

 

2019

9 september öppnar anmälan och vi börjar ta emot konferensbidrag

1 december är sista dag för inlämning av konferensbidrag (har förlängts till 1 dec)

12 december: Besked om bidrag

Aktuell högskolepedagogisk forskning