Universitetet bjuder in lärosätets alla lärare och pedagogiskt ansvariga till en högskolepedagogisk konferens.

Värdefull respons från deltagare i Lärarkonferens2013 har tagits tillvara och kommande konferens har utvecklats och växt och kommer att bjuda på ännu ett inspirerande, utvecklande och användbart innehåll.

Det här är ett tillfälle för dig som är lärare att utveckla din undervisning genom att ta del av forskning på området samt att utbyta idéer, goda exempel och erfarenheter med kollegor. Vi diskuterar aktuella utmaningar och möjligheter inom undervisning och lärande samt presenterar framgångsrika metoder som stimulerar studenters lärande.

Konferensen är kostnadsfri för anställda. Universitetets lärare kommer under hösten att inbjudas att skicka in bidrag till konferensen. Arrangör är Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Ramprogram

8.00 - 8.50 Registrering
9.00 - 9.15

Välkomsthälsning
av Astrid Söderbergh Widding, rektor och Klara Bolander Laksov, föreståndare Centrum för universitetslärarutbildning

9.15 - 10.00 Huvudtalare: Torgny Roxå
10.00 - 10.20 Paus med kaffe och smörgås
10.30 -11.20 Session 1: Interaktiva föresläsningar, workshops, seminarier, stöd och demonstrationer, posters och peka kucha
11.40 - 12.30 Session 2: Interaktiva föresläsningar, workshops, seminarier, stöd och demonstrationer, posters och peka kucha
12.40 - 13.30 Lunchtallrik & kaffe i Galleriet
13.40 -14.30 Session 3: Interaktiva föresläsningar, workshops, seminarier, stöd och demonstrationer, posters och peka kucha
14.40 - 15.00 Paus med kaffe & frukt
15.10 - 16.20 Session 4: Interaktiva föresläsningar, workshops, seminarier, stöd och demonstrationer, posters och peka kucha samt avslutande konklusioner