Lärarkonferensen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
  4. Utbildning
  5. Lärarkonferensen
  6. Lärarkonferens2020 — möjligheter med akademiskt lärarskap

Lärarkonferens2020 — möjligheter med akademiskt lärarskap

Torsdag 26 mars 2020 : kl 9—19.00

Inklusive avslutande underhållning, förtäring och mingel

Plats: Nod-huset i Kista. I Institutionen för data- och systemvetenskaps lokaler.

Välkommen till Stockholms universitets Lärarkonferens2020 — möjligheter med akademiskt lärarskap som vänder sig till undervisande lärare och pedagogiskt ansvariga ledare vid universitetet. Här träffar du andra universitetslärare och utbyter erfarenheter kring undervisning, utveckling och högskolepedagogisk forskning.

Det väntar en inspirerande, kreativ och aktiv dag där alla får något nytt med sig hem att direkt kunna använda i sin undervisning.

Tema är det akademiska lärarskapets möjligheter

Stockholms universitets fjärde interna högskolepedagogiska konferens har temat Det akademiska lärarskapets möjligheter. Den engelska termen, Scholarship of teaching and learning, representerar en idé som kommit att fungera som nav för pedagogisk utveckling inom högre utbildning internationellt. Ett akademiskt lärarskap innebär att ha ett vetenskapligt förhållningssätt till sin egen undervisning, till studenters lärande och till utbildningens innehåll och utformning (curriculum). Det handlar om att systematiskt undersöka, kollegialt granska och publikt dela sin pedagogiska verksamhet.

Konferensen kommer också att lyfta det ämnesdidaktiska. Genom att koppla discipliners specifika karaktär till undervisning, lärande och läroplan (curriculum) vill konferensen bidra till en utveckling av det akademiska lärarskapets professionalitet. Förutom att konferensens huvudtalare professor Elizabeth Cleaver från University of the West England kommer att tala på temat Disciplinary approaches to educational enquiry planeras en avslutande gemensam diskussion av ämnesdidaktikens betydelse för det akademiska lärarskapet.

Konferensen gästar framtidens lärmiljöer

Konferensen hålls i NOD-huset i Kista. Här har Institutionen för data- och systemvetenskap sin verksamhet och genom att förlägga konferensen hit kan vi se fram emot att få ta del av framtidens lärmiljöer med allt vad det innebär i form av digitala lösningar, IT-teknik och flexibla lokallösningar.

Program

Ramprogrammet är preliminärt då det ännu är under utformning. Ett mer omfattande och färdigt program kommer att publiceras den 27 januari 2020.

Ramprogram med tider

Anmälan är öppen

Vi hoppas att du redan nu vill boka in dagen i din kalender. Anmälan till konferensen är nu öppen, både för deltagande och bidrag.

Allt om konferensen, anmälan av deltagande, anmälan av bidrag med mera.

 

Arrangör är Centrum för universitetslärarutbildning.

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Frågor om konferensen
Kontakta Projektledningsgruppen vid Centrum för universitetslärarutbildning.
E-mejl: lararkonferensen.ceul@su.se

Hitta till konferensen

Lärarkonferens2020 i Nodhuset Kista

Nod-huset i Kista. Besöksadress/hitta till: Borgarfjordsgatan 12. Vi håller till i Institutionen för data- och systemvetenskaps lokaler. Här möter vi framtidens lärmiljöer i form av digitala lösningar, IT-teknik och flexibla lokallösningar.

VIKTIGA DATUM

2019

9 september öppnar anmälan och vi börjar ta emot konferensbidrag

11 november Sista dag för inlämning av konferensbidrag

12 december  Besked om bidrag

2020

27 januari Publiceras färdigt program

26 februari 2020 Sista dag för anmälan av deltagande i konferensen