Lärarkonferensen

Presentationsformer

Beskrivning av konferensens olika presentationsformer.

Presentation/paneldiskussion

Ett presentations- och paneldiskussionspass är på 45 minuter och består av två 15-minuterspresentationer på liknande tema som följs av 15 minuters paneldiskussion och frågor från åhörarna. Du kan erbjuda en enkel paneldiskussion, eller med kollegor föreslå en panel bestående av två relaterade presentationer.

Abstract ska innehålla en tydlig syftesbeskrivning, länkar till litteratur, vad som genomförts, samt resultat och dina lärdomar i punktform (vad du lärde under processen och dina råd till andra som kan komma att vilja göra något liknande).

Rundabordsdiskussion

Ett pass med rundabordsdiskussion är på 45 minuter och har formen där en presentation är maximalt på 15 minuter och följs av minst 25 minuter för frågor och diskussion/utforskande. Fokus bör ligga på att beskriva vilka lärdomar och idéer som uppstått som resultat av ett Best practice-projekt eller utveckling av en SoTL-studie, och att involvera deltagarna i diskussion om dessa.

Abstract ska innehålla en tydlig syftesbeskrivning och en problembakgrund som konferensdeltagare kan läsa för att sätta sig in i de frågor du vill diskutera. Länka gärna till relevant litteratur på området. Abstract bör avslutas med två till fyra frågor som ska diskuteras.

Virtuell posterpresentation

Du gör din virtuella poster i universitetets digitala produktionsverktyg som finns på Medarbetarwebben (Medarbetarwebben > Stödsystem > Visuell identitet > Produktionsverktyg) och spara ner som en pdf. Vi publicerar din poster på lärarkonferensens webb. Deltagare kan då ta del av din poster före, efter och under själva konferensen. Under dessa tider; kl 16−16.30 på torsdagen och 8.30−9 på fredagen ber vi dig som är posterförfattare att finnas tillgänglig för konferensdeltagare i ditt Zoom-rum och besvara frågor.

Abstract ska innehålla en tydlig syftesbeskrivning, länkar till litteratur, vad som genomförts, samt resultat och dina lärdomar i punktform (vad du lärde under processen och dina råd till andra som kan komma att vilja göra något liknande).

Workshop/IKT-workshop

En workshop disponerar 90 minuter. Här ges tillfälle att utforska forsknings- och praktiknära ämnen och inkluderar en hög nivå av kreativitet, innovativt tänkande, kritik, praktiskt deltagande och planering av nya aktiviteter och/eller förändringsinitiativ.

Abstract ska innehålla en kort, detaljerad beskrivning med ett tydligt syfte, och där bakgrunden till workshopen beskrivs tillsammans med vilken forskning eller teori man lutar sig mot. Förväntade lärandemål och en plan för vilka aktiviteter som kommer att genomföras ska framgå, liksom ungefärlig tidsåtgång för workshopens olika aktiviteter.

 

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Frågor om konferensen
Kontakta Projektledningsgruppen vid Centrum för universitetslärarutbildning.
E-mejl: lararkonferensen.ceul@su.se

VIKTIGA DATUM

2020

19—20 november (två halvdagar) Nytt konferensdatum

5 november Sista anmälningsdag deltagande

22 oktober Publiceras färdigt program

12 oktober Besked om nya bidrag

21 september Sista dag för anmälan av nya bidrag

20 maj Anmälan av nya bidrag öppnar

8 maj Anmälan av deltagande öppnar

26 mars Konferensen flyttas fram p g a rådande situation

27 januari Publiceras färdigt program

 

2019

9 september öppnar anmälan och vi börjar ta emot konferensbidrag

1 december är sista dag för inlämning av konferensbidrag (har förlängts till 1 dec)

12 december: Besked om bidrag

Aktuell högskolepedagogisk forskning