Lärarkonferensen

Program Lärarkonferens2018

Printa gärna programöversikt, abstracts och information om presentationsform, nummer och innehåll och ta med till konferensen.

 

8.00—8.50

Registrering
9.00—9.15 Välkomsthälsning
av Astrid Söderbergh Widding, rektor och Klara Bolander Laksov, föreståndare Centrum för universitetslärarutbildning
9.15—10.00

Huvudtalare

Karen Lauridsen, Teaching in the globalised university — How do we face the challenges of the multicultural classroom?

10.00—10.20 Paus med kaffe och smörgås
10.30—11.15

Session 1: Posters, panelpresentationer, workshopar, rundabordsdiskussioner

Workshop 1: Student diversity

Workshop 2: Designmönster

Rundabord 1: Retention

Rundabord 2: Student Partnerships

Rundabord 3: Kursutveckling

Panelpresentation 1: Flipped classroom

Panelpresentation 2: Akademisk litteracitet

Panelpresentation 3: Kvalitetsutveckling

11.30—12.15

Session 2: Panelpresentationer, rundabordsdiskussioner

Fortsättning... workshop 1: Student diversity

Fortsättning... workshop 2: Designmönster

Rundabord 4: Målrelaterad utbildning

Rundabord 5: Kvalitetsutveckling

Rundabord 6: Kritiskt tänkande

Panelpresentation 4: Object based learning

Panelpresentation 5: IKT och lärande

Panelpresentation 6: Bedömning

12.15—13.15

Lunchtallrik i Galleriet inklusive kaffe

Posterpresentationer i Galleriet

Kl. 12.45-13.05 Presentation och visning av nya lärplattformen Athena i Aula Magna (hö)

13.15—13.55

Parallella inbjudna talare

 • John Airey, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Building on higher education research - how can we take a scholarly approach to teaching and learning?
 • Maria Öhrstedt, Institutionen för pedagogik och didaktik. Högskolestudenters lärstrategier - Hur skapar vi en stimulerande lärmiljö?
14.00—15.15 Eftermiddagskaffe serveras i Galleriet
14.05—14.50

Session 3: Posters, panelpresentationer, workshopar, rundabordsdiskussioner

Workshop 3: Praktik/ VFU

Workshop 2: Bildning

Rundabord 7: Internationalisation

Rundabord 8: Kursutveckling

Rundabord 9: Kollegial utveckling

Rundabord 10: Progression

Panelpresentation 7: Active learning

Panelpresentation 8: Lärarkompetens

Panelpresentation 9: Handledning

15.00-15.45

Session 4: Panelpresentationer, rundabordsdiskussioner

Fortsättning... workshop 3: Praktik/ VFU

Fortsättning... workshop 2: Bildning

Rundabord 11: Educational tools

Rundabord 12: Lärares villkor

Rundabord 13: Pedagogiska verktyg

Rundabord 14: Normkritisk pedagogik

Panelpresentation 10: Educational technology

Panelpresentation 11: IKT och lärande

Panelpresentation 12: Akademisk litteracitet

16.00—16.45

Uppstart av pedagogiska särskilda intressegrupper och konklusioner

 1. IKT/ Digitalt lärande
 2. Forskarhandledning
 3. Kritiskt tänkande
 4. Akademisk litteracitet
 5. Kommunikation
 6. Samarbete
 7. Examinationsformer
 8. Undervisningsformer
 9. Kursutveckling/ Kursdesign
 10. Högskolepedagogisk/ ämnesdidaktisk forskning
 11. Studenters första-årserfarenheter
 12. Pedagogiskt ledarskap
 13. Breddat deltagande
 14. Inkluderande undervisning
 15. Annat…

 

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

Frågor om konferensen
Kontakta Projektledningsgruppen för konferensen vid Centrum för universitetslärarutbildning.
E-mejl: lararkonferensen.ceul@su.se

Konferensteman

 • Kursutveckling
 • Studentdrivna utvecklingsprojekt
 • Kvalitetsarbete
 • Kollegial utveckling
 • Internationalisering
 • Lärares villkor
 • Pedagogiska verktyg
 • Normkritiskt pedagogik
 • Akademisk litteracitet
 • Bedömning
 • IKT och lärande
 • Handledning
 • Kritiskt tänkande
 • Undervisningsformer
 • Högskolepedagogisk/ämnesdidaktisk forskning

VIKTIGA DATUM

Under v 37 öppnar anmälan och vi börjar ta emot konferensbidrag

15 november Sista dag för inlämning av konferensbidrag (har förlängts från den 30 oktober till 15 november)

1 december  Besked om bidrag

18 januari  Färdigt program

25 januari 2018 Sista dag för anmälan av deltagande i konferensen (förlängt med en dag).