Lärarkonferensen

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Centrum för universitetslärarutbildning
 4. Samverkan
 5. Nätverk
 6. Var med i en intressegrupp om högskolepedagogik

Var med i en intressegrupp om högskolepedagogik

Nu startar intressegrupper om högskolepedagogik. En möjlighet för dig som vill lära mer om olika specifika frågor kring undervisning och lärande. Grupperna ska skapa möjlighet till dialog och dela erfarenheter och högskolepedagogisk forskning inom och mellan universitetets institutioner.

Nu startar intressegrupper om högskolepedagogik. Intressegrupperna ska ge möjlighet att diskutera utmaningar och dela erfarenheter, att bjuda in särskild expertis eller börja samarbeta kring specifika frågor om undervisning och lärande. Grupperna ska skapa möjlighet till dialog samt spridning av erfarenheter och högskolepedagogisk forskning.

─ Bakgrunden är att många av de utmaningar som universitetslärare upplever i sin roll delas av lärare oavsett ämnesområde och utbildningsprogram. Det finns ett behov av att bättre ta vara på erfarenheter och lärande som sker vid universitetets institutioner, och skapa möjligheter för spridning och samarbete, säger Klara Bolander Laksov vid Centrum för universitetslärarutbildning.

Intresserad?

Anmäl dig till önskad intressegrupp om något eller några av följande ämnen genom att klicka på länken. Välkommen!

Bokmärk och dela Tipsa

Frågor om konferensen
Kontakta Projektledningsgruppen för konferensen vid Centrum för universitetslärarutbildning.
E-mejl: lararkonferensen.ceul@su.se

Konferensteman

 • Kursutveckling
 • Studentdrivna utvecklingsprojekt
 • Kvalitetsarbete
 • Kollegial utveckling
 • Internationalisering
 • Lärares villkor
 • Pedagogiska verktyg
 • Normkritiskt pedagogik
 • Akademisk litteracitet
 • Bedömning
 • IKT och lärande
 • Handledning
 • Kritiskt tänkande
 • Undervisningsformer
 • Högskolepedagogisk/ämnesdidaktisk forskning

VIKTIGA DATUM

Under v 37 öppnar anmälan och vi börjar ta emot konferensbidrag

15 november Sista dag för inlämning av konferensbidrag (har förlängts från den 30 oktober till 15 november)

1 december  Besked om bidrag

18 januari  Färdigt program

25 januari 2018 Sista dag för anmälan av deltagande i konferensen (förlängt med en dag).