Lärarkonferensen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
  4. Utbildning
  5. Lärarkonferensen
  6. Virtuell Lärarkonferens2020 — möjligheter med akademiskt lärarskap

Virtuell Lärarkonferens2020 — möjligheter med akademiskt lärarskap

EVENEMANG

Datum: 19 november 2020 13:00 - 20 november 2020 12:00
Plats: i Zoom

 

Lärarkonferens2020 — möjligheter med akademiskt lärarskap

Lärarkonferens2020 blir virtuell och nytt datum är satt till två halvdagar 19—20 november 2020.

Torsdag 19 nov : kl 13—16.30

Fredag 20 nov : kl 8.30—12

Plats: I e-mötestjänsten Zoom.

Välkommen till Stockholms universitets Lärarkonferens2020 — möjligheter med akademiskt lärarskap som vänder sig till undervisande lärare och pedagogiskt ansvariga ledare vid universitetet. Här träffar du andra universitetslärare och utbyter erfarenheter kring undervisning, utveckling och högskolepedagogisk forskning.

Det väntar en inspirerande, kreativ och aktiv dag där alla får något nytt med sig hem att direkt kunna använda i sin undervisning.

 

Tema är det akademiska lärarskapets möjligheter

Stockholms universitets fjärde interna högskolepedagogiska konferens har temat Det akademiska lärarskapets möjligheter. Den engelska termen, Scholarship of teaching and learning, representerar en idé som kommit att fungera som nav för pedagogisk utveckling inom högre utbildning internationellt. Ett akademiskt lärarskap innebär att ha ett vetenskapligt förhållningssätt till sin egen undervisning, till studenters lärande och till utbildningens innehåll och utformning (curriculum). Det handlar om att systematiskt undersöka, kollegialt granska och publikt dela sin pedagogiska verksamhet.

Med anledning av de utmaningar som Covid-19 ställt lärare och studenter inför, kommer konferensen också att fokusera på online-undervisning. Hur har lärare, administratörer och ledningsgrupper tagit sig an de utmaningar som uppstått på olika nivåer vad gäller utbildning? Förutom ny keynote speaker Alastair Creelman kommer du under konferensen kunna dela med dig av erfarenheter och lösningar samt ta del av andras.

 

För att delta behöver du bara

Allt du behöver för att delta är en dator med webbkamera och headset med mikrofon samt tillförlitlig webb-uppkoppling.

Här har du möjlighet att utforska Zoom-verktyget

 

Anmälan av deltagande

Stockholms universitets virtuella Lärarkonferens2020 — möjligheter med akademiskt lärarskap vänder sig till undervisande lärare och pedagogiskt ansvariga vid universitetet. Konferensen är kostnadsfri för anställda vid Stockholms universitet. OBS! Du som redan var anmäld till konferensen 26 mars, behöver anmäla dig igen till dessa nya datum. Sista anmälningsdag är 5 november.

Anmälan av deltagande

 

Anmälan av nya bidrag

Förutom de bidrag som redan finns med i programmet öppnar vi nu upp för möjligheten att anmäla nya bidrag till konferensen. Alla bidrag är välkomna, men med anledning av den senaste tidens utmaningar välkomnas särskilt bidrag som berör:

  •  IKT-lösningar för digital/online-undervisning och -examinationer
  •  pedagogiska/didaktiska lösningar för undervisning online/på distans
  •  socialt klimat och relationella aspekter i samband med Zoom/online-undervisning
  •  hur Zoom-undervisningen förändrar studenters förutsättningar till lärande

Sista dag anmäla bidrag är 30 september.

Anmälan av nya bidrag

 

Presentationsformer

Beskrivning av konferensens olika presentationsformer och om abstract

 

Keynote speaker är Alastair Creelman

"After the storm, another world – what have we learned from covid-19?"

Alastair Creelman, e-lärande specialist vid Linnéuniversitetet

Läs hela abstractet

 

Endnote om Akademiskt lärarskap  observationer och framtidsvisioner

Möt Sveriges enda professorer i högskolepedagogik — Klara Bolander Laksov och Max Scheja som med utgångspunkt i konferensens presentationer diskuterar akademiskt lärarskap och vad det kan vara vid Stockholms universitet. De presenterar ”KUBEN” som en framåtsyftande modell för att synliggöra och stärka det ovärderliga arbete som lärarkonferensens presentatörer och deltagare bidrar till.

Läs hela abstractet

 

Program

Nu finns ett ramprogram på konferensens programsida. Under konferensdagarna den 19—20 november kommer det också att vara genom programsidan som du deltar på konferensen och hittar till de virtuella rummen. Fullständigt program publiceras den 22 oktober.

Virtuell Lärarkonferens2020 -Programsida med ramprogram

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Frågor om konferensen
Kontakta Projektledningsgruppen vid Centrum för universitetslärarutbildning.
E-mejl: lararkonferensen.ceul@su.se

VIKTIGA DATUM

2020

19—20 november (två halvdagar) Nytt konferensdatum

5 november Sista anmälningsdag deltagande

22 oktober Publiceras färdigt program

12 oktober Besked om nya bidrag

30 september Sista dag för anmälan av nya bidrag (förlängt från 21 sep till 30 sep)

20 maj Anmälan av nya bidrag öppnar

8 maj Anmälan av deltagande öppnar

26 mars Konferensen flyttas fram p g a rådande situation

27 januari Publiceras färdigt program

 

2019

9 september öppnar anmälan och vi börjar ta emot konferensbidrag

1 december är sista dag för inlämning av konferensbidrag (har förlängts till 1 dec)

12 december: Besked om bidrag

Aktuell högskolepedagogisk forskning