2020

19—20 november (två halvdagar) Nytt konferensdatum

5 november Sista anmälningsdag deltagande

22 oktober Publiceras färdigt program

12 oktober Besked om nya bidrag

21 september Sista dag för anmälan av nya bidrag

20 maj Anmälan av nya bidrag öppnar

8 maj Anmälan av deltagande öppnar

26 mars Konferensen flyttas fram p g a rådande situation

27 januari Publiceras färdigt program

 

2019

9 september öppnar anmälan och vi börjar ta emot konferensbidrag

1 december är sista dag för inlämning av konferensbidrag (har förlängts till 1 dec)

12 december: Besked om bidrag