Lärarkonferensen

Lärarkonferens2020 — möjligheter med akademiskt lärarskap

EVENEMANG

Datum: 26 mars 2020 09:00 - 26 mars 2020 19:00
Plats: Nod-huset, Kista

 

 

 

 

Torsdag 26 mars 2020 : kl 9—19.00

Inklusive avslutande underhållning, förtäring och mingel

Plats: Nod-huset i Kista. I Institutionen för data- och systemvetenskaps lokaler.

Välkommen till Stockholms universitets Lärarkonferens2020 — möjligheter med akademiskt lärarskap som vänder sig till undervisande lärare och pedagogiskt ansvariga ledare vid universitetet. Här träffar du andra universitetslärare och utbyter erfarenheter kring undervisning, utveckling och högskolepedagogisk forskning.

Det väntar en inspirerande, kreativ och aktiv dag där alla får något nytt med sig hem att direkt kunna använda i sin undervisning.

 

Anmälan av deltagande

Här anmäler du ditt deltagande i Lärarkonferens2020. Deltagande i konferensen är kostnadsfri för anställda vid Stockholms universitet. Konferensen tar emot maximalt 400 personer. Först till kvarn gäller. Sista anmälningsdag är 26 februari.

Anmälan av deltagande

 

Program

Ramprogrammet är preliminärt då det ännu är under utformning. Ett mer omfattande och färdigt program kommer att publiceras den 27 januari 2020.

Ramprogram med tider

 

Keynote speaker är Elizabeth Cleaver

Om: Disciplinary Approaches to Educational Enquiry: from individual academic to institutional strategic endeavour. Läs hela abstractet

 

Endnote: Akademiskt lärarskap  observationer och framtidsvisioner

Möt Sveriges enda professorer i högskolepedagogik — Klara Bolander Laksov och Max Scheja som med utgångspunkt i konferensens presentationer diskuterar akademiskt lärarskap och vad det kan vara vid Stockholms universitet. De presenterar ”KUBEN” som en framåtsyftande modell för att synliggöra och stärka det ovärderliga arbete som lärarkonferensens presentatörer och deltagare bidrar till. Läs hela abstractet

 

Glimtar ur programmet

 

Konferensens tema är möjligheter med akademiskt lärarskap

Ett akademiskt lärarskap innebär att ha ett vetenskapligt förhållningssätt till sin egen undervisning, till studenters lärande och till utbildningens innehåll och utformning (curriculum). Det handlar om att systematiskt undersöka, kollegialt granska och publikt dela sin pedagogiska verksamhet.

Om konferensen och tema möjligheter med akademiskt lärarskap

 

Anmälan av bidrag

Du/ni kan anmäla två olika kategorier av bidrag. Ett bidrag som redogör för utveckling av den universitetspedagogiska praktiken är ett så kallat Best-Practice bidrag. Ett bidrag som rapporterar mer eller mindre systematiska studier av den universitetspedagogiska praktiken är ett bidrag av kategorin Akademiskt lärarskap. Sista dag för inlämning av konferensbidrag är förlängd till 1 december.

Mölighet att anmäla bidrag är nu stängd

 

Presentationsformer

Beskrivning av konferensens olika presentationsformer och om abstract

 

 

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Frågor om konferensen
Kontakta Projektledningsgruppen vid Centrum för universitetslärarutbildning.
E-mejl: lararkonferensen.ceul@su.se

Anmälan till lärarkonferens2020

VIKTIGA DATUM

2020

27 januari Publiceras färdigt program

26 februari 2020 Sista dag för anmälan av deltagande i konferensen

2019

9 september öppnar anmälan och vi börjar ta emot konferensbidrag

1 december är sista dag för inlämning av konferensbidrag (har förlängts till 1 dec)

12 december: Besked om bidrag

Hitta till konferensen

Lärarkonferens2020 i Nodhuset Kista

Nod-huset i Kista. Besöksadress/hitta till: Borgarfjordsgatan 12. Vi håller till i Institutionen för data- och systemvetenskaps lokaler. Här möter vi framtidens lärmiljöer i form av digitala lösningar, IT-teknik och flexibla lokallösningar.