Lärarkonferensen

Lärarkonferens2020 utgår — ersätts av virtuell högskolepedagogisk temadag om undervisning online

EVENEMANG

Datum: 26 mars 2020 08:30 - 26 mars 2020 16:45
Plats: Inställd

Vi "swoppar" friskt! Lärarkonferensen utgår och ersätts av högskolepedagogisk temadag om undervisning online

Med respekt för oron av spridning av influensaviruset Covid-19 ställer vi in Lärarkonferens2020 den 26 mars tillsvidare. Om möjlighet finns flyttar vi fram den till hösten.

Istället sätter vi fokus på att stödja universitetets lärare och institutioner att gå från campusundervisning till undervisning online och bjuder in till:

Högskolepedagogisk temadag om undervisning och examination online

Torsdag 26 mars, kl 9—12

Temadagen äger rum i e-mötestjänsten Zoom, ett lättanvänt verktyg för online-möten och undervisning.

Information och program för högskolepedagogisk temadag

 

För att delta behöver du bara

Allt du behöver för att delta är en dator med webbkamera och headset med mikrofon samt tillförlitlig webb-uppkoppling.

Här har du möjlighet att utforska Zoom-verktyget.

 

Lärarkonferens2020 — möjligheter med akademiskt lärarskap

 

 

 

 

Program

 

Här hittar du programmet med tider och information om de olika bidragen. På konferensdagen den 26 mars kommer det att vara genom programsidan som du deltar på konferensesen och hittar in till de virtuella rummen.

Program för den virtuella konferensen

 

Keynote speaker är Elizabeth Cleaver

Om: Disciplinary Approaches to Educational Enquiry: from individual academic to institutional strategic endeavour. Läs hela abstractet

 

Endnote om Akademiskt lärarskap  observationer och framtidsvisioner

Möt Sveriges enda professorer i högskolepedagogik — Klara Bolander Laksov och Max Scheja som med utgångspunkt i konferensens presentationer diskuterar akademiskt lärarskap och vad det kan vara vid Stockholms universitet. De presenterar ”KUBEN” som en framåtsyftande modell för att synliggöra och stärka det ovärderliga arbete som lärarkonferensens presentatörer och deltagare bidrar till. Läs hela abstractet

 

Konferensens tema är möjligheter med akademiskt lärarskap

Ett akademiskt lärarskap innebär att ha ett vetenskapligt förhållningssätt till sin egen undervisning, till studenters lärande och till utbildningens innehåll och utformning (curriculum). Det handlar om att systematiskt undersöka, kollegialt granska och publikt dela sin pedagogiska verksamhet.

Om konferensen och tema möjligheter med akademiskt lärarskap

 

Presentationsformer

Beskrivning av konferensens olika presentationsformer och om abstract

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Frågor om konferensen
Kontakta Projektledningsgruppen vid Centrum för universitetslärarutbildning.
E-mejl: lararkonferensen.ceul@su.se

VIKTIGA DATUM

2020

25 mars 2020 Sista dag för anmälan av deltagande i den virtuella konferensen (vi har ytterligare 150 platser då konferensen hålls online)

27 januari Publiceras färdigt program

 

2019

9 september öppnar anmälan och vi börjar ta emot konferensbidrag

1 december är sista dag för inlämning av konferensbidrag (har förlängts till 1 dec)

12 december: Besked om bidrag