Till seminarierna bjuds internationella forskare inom matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik in. Forskaren håller en forskningspresentation och det finns sedan möjlighet till ett efterföljande, mer informellt, samtal.

Seminarierna genomförs som ett samarbete mellan Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) och Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Om du vill att vi ordnar ett seminarium inom SAMTAL@SU vid din institution, kontakta John Airey. Vi ser fram emot att få arrangera seminariet!

E-post: john.airey@mnd.su.se

Aktuella seminarier

Karolina Broman
Karolina Broman. Foto: Umeå universitet

SAMTAL@SU: Virtual reality as a way to visualise chemistry in 3D — a hands on workshop

How to use Virtual Reality to bring learning chemistry (or other subjects) to a new level of understanding. Meet and discuss Virtual Reality (VR) as a complement to plastic ball and stick models for visualising chemical structures in three dimensions. Visiting lecturer Karolina Broman from Umeå University.

Dag/tid: 11 November 2021, kl 12—12.50 (för dig som har möjlighet att stanna, följer fika och ett mer informellt samtal kl 13—13.30)

 

Tidigare seminarier