Val av kurs

Jag är har aldrig undervisat. Vilken kurs ska jag läsa?
Introduktion till undervisning (motsvarar 3 hp) som är en kurs för doktorander och för post doc som fungerar som en introduktion för att undervisa på Stockholms universitet. Den vänder sig främst till naturvetare men är också öppen för dig som är verksam inom Hum-, Sam-, Jur-områdena. Om du tänker dig en karriär inom akademin ska du absolut läsa UL1 (motsvarar 7,5 hp).

Jag är doktorand och har undervisat en del. Vilken kurs ska jag läsa?
Universitetslärarutbildning 1 (UL1) motsvarar 7,5 hp. Om du känner dig osäker i din undervisning kan kursen Introduktion till undervisning vara ett alternativ för dig. Se mer information om kurserna på respektive kurspresentation på webben.

Jag har nyligen blivit anställd som lektor. Vilken kurs ska jag läsa?
Om du inte har högskolepedagogisk utbildning sedan tidigare så börjar du med att läsa UL1 och bygger sedan på med UL2 med inriktning mot ditt område. UL2 ges i en variant för humanister och samhällsvetare (HS), en variant för jurister (JUR) och en variant för naturvetare (NAT).

Jag har sedan länge varit anställd och undervisat vid Stockholms universitet och vill nu ansöka om befordran till lektor/professor. Måste jag läsa någon utbildning?
Enligt gällande AOSU ska du ha 15 hp högskolepedagogisk utbildning och då är det lämpligt att läsa UL1 + UL2.

Jag har läst 15 hp högskolepedagogik på annat universitet och ska börja som lektor vid Stockholms universitet. Behöver jag läsa någon kurs?
Nej, du kan tillgodoräkna dig poängen.

Jag har läst 5 hp högskolepedagogik på annat universitet och ska börja som lektor vid SU. Vad behöver jag göra för att kunna arbeta som lektor vid Stockholms universitet?
Du bör kontrollera om fakulteten har specificerat i ditt förordnande när du anställdes vad du ska göra.

Jag behöver ta 15 hp högskolepedagogisk utbildning den här terminen. Hur ska jag göra?
Börja med UL1 (motsvarande 7,5 hp) och fortsätt sedan med UL2 (motsvarande 7,5 hp), med inriktning mot ditt område. UL2 ges i en variant för humanister och samhällsvetare (HS), en variant för jurister (JUR) och en variant för naturvetare (NAT). Det är möjligt att läsa både UL1 och UL2 under samma termin, kurserna är ofta schemalagda så att du kan ha en godkänd avslutad UL1-kurs innan du börjar på UL2-kursen. Hör efter med din institutionen om vilka kurser de vill att du går och kontakta CeUL:s kansli så hjälper vi dig med förslag på en lösning.

Måste jag läsa UL1 innan jag läser UL2?
Ja, om du inte redan har motsvarande högskolepedagogisk utbildning.

Jag har läst UP1 (en kurs motsvarande 3 hp och som tidigare gavs vid Stockholms universitet) . Vilken kurs ska jag läsa nu?
UL2 (motsvarande 7,5 hp) med inriktning mot ditt område. Men eftersom du då saknar 4,5 hp för att uppnå 15 hp totalt så komplettera med en av våra kurser (Pedagogiskt skrivande, Open Networked Learning,ONL) som motsvarar 4,5 respektive 3 hp. Eller plocka ihop dina poäng genom att delta i våra workshopar (3 workshoppar + skrivuppgift motsvarar 1,5 hp).

Jag har läst UP1 och UP2. Vad händer med mina poäng? Måste jag läsa mer kurser nu?
Om du har läst UP1 (motsvarande 3 hp, vilken tidigare gavs vid Stockholms universitet) och UP2 (motsvarande 4,5 hp, vilken tidigare gavs vid Stockholms universitet) före 2015 så anser lärarförslagsnämnderna vid humanvetenskapliga området (S, H, J) att du i normalfallet ska ha läst 15 hp d v s komplettera med UL 2. Du kan kontakta handläggaren på din lärarförslagsnämnd för att ta reda på vad som gäller för dig. Om du tillhör det naturvetenskapliga området vänligen kontakta lärarförslagnämnden vid din sektion.

Vem vänder sig kurserna till?

Till vem/vilka riktar sig kurserna i högskolepedagogik?
Kurserna vänder sig till universitetets undervisande och handledande personal. Lärare, forskare och doktorander. Intresserade från andra universitet och högskolor har också möjlighet att läsa kurserna i mån av plats och då mot kursavgift.

Förkunskaper

Behöver jag ha några förkunskaper för att få läsa kurserna?
För att läsa UL2 ska du ha läst UL1, eller motsvarande. Kursen Forskarhandledning - i teori och praktik kräver doktorsexamen eller motsvarande.

Hur kan jag kombinera kurserna - finns det en särskild progression? Måste jag med andra ord läsa i en viss ordning?
UL1 är den inledande kursen och följs av UL2, med inriktning mot respektive område. UL2 ges i en variant för humanister och samhällsvetare (HS), en variant för jurister (JUR) och en variant för naturvetare (NAT). Introduktion till undervisning fungerar som introduktion till doktorander utan tidigare undervisningserfarenhet och följer inte progressionsordningen.

Jag ska börja undervisa nästa termin, finns det någon förberedande kurs jag kan läsa redan nu?
Introduktion till undervisning är en kurs för doktorander och för post doc som fungerar som en introduktion för att undervisa på Stockholms universitet.

Kurskostnad

Kostar kurserna något?
För anställda på Stockholms universitet, och associerade, är kurserna kostnadsfria, anmälan är dock bindande och vid avhopp kan institutionen faktureras 2000 kronor. Undantaget: Forskarhandledning - i teori och praktik där avgiften för  avhopp är 2500 kronor.

För externa deltagare kostar kurserna 3000kr (exkl. moms)/1,5 hp (UL1= 15.000 kr exkl. moms). För Forskarhandledarkursen tillkommer kringkostnader för lokaler och förtäring.

Anmälan och anmälningsvillkor

Hur söker jag kurserna?
Anmälan till kurserna görs via ett formulär på webben under respektive kurspresentation.

När måste jag söka till kurserna?
Under respektive kurspresentation på webben hittar du information om sista dag för anmälan, om sådan finns. När kurs är fulltecknad finns oftast möjlighet att anmäla sig till reservlista.

När öppnar kursutbud och anmälan inför hösten respektive våren?
Kursutbud och anmälan öppnar på webben den 15 april respektive 15 oktober.

Jag har anmält mig till en kurs. När får jag veta om jag är antagen eller inte?
Du kommer att få ett antagningsbesked i god tid innan kursstart. (Vi arbetar för att kunna ge besked inom tre veckor från det att anmälan har gjorts, du kommer då att få ett antagningsmejl, alternativt information om du inte fått en plats på kurs.)

Jag vill/behöver avboka min kursplats. Finns det några kostnader i samband med det? Kostnaden för återbud senare än 2 veckor innan kursstart är 2000 kr, undantaget forskarhandledarkurse där avgiften är 2500 kr vid återbud senare än fem veckor innan kursstart.

Obligatorisk närvaro

Finns det krav på närvaro?
Ja, samtliga kurser har obligatorisk närvaro.

Vad händer om jag missar ett obligatoriskt tillfälle?
Information om obligatoriska tillfällen finns på under respektive kurspresentation på webben. Om du vet att du kommer missa ett tillfälle bör du kontakta kursledaren snarast för mer information.

Kursintyg och kurspoäng

Får jag något kursbevis/intyg/betyg?
Kursdeltagare som har genomgått kursen och fått godkänt på de uppgifter som ges inom kursen får ett intyg där innehåll och omfattning framgår.

Kommer jag att få kursen jag läst inrapporterad i Ladok?
Våra kurser rapporteras inte in i Ladok automatiskt. Om du är doktorand och vill tillgodoräkna dig poängen i din utbildning så rådgör med de som är ansvariga för din utbildning vid din institution. Det är upp till respektive institution att avgöra om du kan få poängen inrapporterade i Ladok, inrapporteringen görs då vid institutionen.

Ytterligare frågor

Jag har frågor om kurserna som jag inte har fått besvarade här. Vem ska jag vända mig till?

Välkommen att kontakta CeUL:s kansli, vi svara på alla dina frågor om kurser, workshopar och andra evenemang och verksamheter som vi arrangerar.
E-mail: ceul@su.se

Karin Christoffersson Tfn 16 4093
Clara Fagerlind Tfn 16 3165