Dator med diagram på skärmen

Välkommen till en virtuell verkstad med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL)

Målgrupp: Du är universitetslärare vid Stockholms universitet och vill lära dig använda Zooms eget responssystem, Polls.

Tid: Tisdag 4 maj, kl 13:00 - 14:00

Plats: Samling online på Zoom via:
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61381258854

OBS! Ingen anmälan krävs!

Innehåll och program

Att använda responssystem är ett bra sätt att engagera sina studenter i undervisningen, t.ex. genom att be dem svara på frågor, ta ställning till påståenden eller helt enkelt få dem att reflektera en stund över lektionsinnehållet. 

Verkstaden inleds med 10-15 minuter introduktion till verktyget och några tips att tänka på. Sedan arbetar alla deltagare i break-out rooms under ca 30-40 minuter, antingen i egna lärarlag, grupper som skapas på plats, eller individuellt. Verkstadsledaren finns tillgängliga för frågor under hela tiden. Verkstaden avrundas med en gemensam diskussion om best practices.

Verkstadsledare

Vi som håller i verkstaden är:

Stefan Karlsson, IKT-pedagog vid institutionen för system- och datavetenskap och medlem i CeUL:s IKT-pedagogiska team

Resurser (IKT)

Zoom Help center: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/213756303-Polling-for-meetings

Referenser (pedagogik)

Examining the benefits and challenges of using audience response systems: A review of the literature: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131509001134?casa_token=0J6gctPRs3wAAAAA:nDG2I-5y2Gce6geq4FySmreg84_gh0uokceqfUdYBQ8vCT_CGh3KarTqFZhnfXIEOqUvW0BycTQ

Examining how Student Response Systems affect interaction between students and lecturers in higher education: https://folk.idi.ntnu.no/baf/eremcis/2020/Group12.pdf