Välkommen till en virtuell verkstad med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL)

Målgrupp: Du är universitetslärare vid Stockholms universitet och vill lära dig att undertexta dina filmer i Videotjänsten.

Tid: Fredag 29 oktober, kl 11:00 - 12:00

Plats: Samling online på Zoom via:
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61381258854

OBS! Ingen anmälan krävs!

Innehåll och program

Genom att förse dina undervisningsfilmer med undertexter kan du göra innehållet tillgängligt för studenter som inte hör eller som har nedsatt hörsel. Men undertextning är inte bara till nytta för personer med hörselnedsättning, den fungerar även som stöd ur ett bredare tillgänglighetsperspektiv. Personer som har ett annat modersmål än det språk som talas i filmen har ofta stöd i undertexten och studenter kan se hur olika ämnesanknutna ord och begrepp som nämns i filmen stavas. Även personer som hör bra har nytta av textning på platser med mycket bakgrundsljud och på platser där ljudet inte tillåts vara på. 

Verkstaden inleds med 10-15 minuter introduktion till verktyget och några tips att tänka på. Sedan arbetar alla deltagare i break-out rooms under ca 30-40 minuter, antingen i egna lärarlag, grupper som skapas på plats, eller individuellt. Verkstadsledaren finns tillgänglig för frågor under hela tiden. Verkstaden avrundas med en gemensam diskussion om best practices.

Verkstadsledare

Stefan Karlsson, IKT-pedagog på institutionen för system- och datavetenskap och medlem i CeUL:s IKT-pedagogiska team

Resurser

Tre sätt att texta dina undervisningsfilmer