Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: universitetslärare

I workshopen får du tillfälle att prova att både formulera och själv få återkoppling som fokuserar på olika saker: prestation, strategi, lärande och person. Hur upplevs återkoppling som fokuserar dessa olika saker? Vilken effekt får den? Vi provar också att ge återkoppling som är riktad bakåt respektive framåt i tiden, så kallad "feed back" respektive "feed forward". Vad händer med lärandet? Och hur kan man klargöra vad som avses med ”en god prestation” så kallad "feed up"?

Efter workshopen har du med dig verktyg som möjliggör en återkopplingspraktik som sparar på din egen tid och samtidigt har potential att öka studenternas självreglering.

Tid 7 mars 2019 : kl 9—12
Plats Sal E250, Arrheniuslaboratorierna hus E, Frescati, (Svante Arrhenius väg 20 A)
Språk Svenska
Workshopledare Lotta Jons, universitetspedagogisk utvecklare vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik/CeUL
Förberedande läsning

Någon av följande:

Hattie, John & Timperley, Helen (2007) The power of feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81-112

Jons, Lotta (2017). Trepartssamtal i lärarutbildning. En studie av nio samtal i en gymnasieövningsskola. Rapporter i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, nr 9. Stockholm: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet

Nicol, David (2009). Quality enhancement themes: The first year experience. Transforming assessment and feedback: enhancing integration and empowerment in the first year. Scotland: The Quality Assurance Agency for Higher Education.

 

Centrum för universitetslärarutbildning har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under våren 2019 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena.

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Anmälan till workshopen Återkoppling för lärande

Workshopen är fullbokad