Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Workshopen vänder sig till dig som är ny seminarieledare och doktorand eller till dig med många undervisningstimmar som letar nya impulser dvs. insikter i kommunikation med studerande om lärprocesser och undervisning.

Pröva nya grepp för att bli en bättre seminarieledare

Workshopen ger dig möjlighet att pröva dig själv med tolv grepp om hur du lyckas som seminarielärare - förankrat i den senaste forskningen om lärarens betydelse för lärandet!

Vi kommer att gå igenom tolv ”grepp” /steg för att utveckla excellens inom akademiskt lärarskap. De tolv punkterna (som nämns här nedan) avser att stödja framgångsrik kommunikation med studenter för effektivt lärande i enlighet med vad den senaste pedagogiska forskningen redovisar.

Vi kommer att praktiskt träna några av de viktigaste färdigheter som kan öka graden av studerandes lyssnande och lärande vid dina seminarier.

Utgångspunkten är att oavsett kunskapsområde (content knowledge) och kursers akademiska nivåer så kommer följande tre sekvenser att avgöra hur lärarskapet uppfattas av lärare och studerande:

Ta position

 • leda [1]
 • visa känslor professionellt [2]
 • formulera krav [3]
 • trygghet, tillit [4]

Kommunicera relationer

 • kroppsspråk [5]
 • färdigheter som behövs [6]
 • retorik [7]
 • inflytande [8]

Stimulera lärprocesser

 • experten [9]
 • tänka i system 1 och 2 [10] 
 • situationsanpassa [11]
 • lyssnandet [12]

Referenser till ovan punkter

Innan workshopen ska du förbereda dig

Förbered dig genom att läsa igenom litteraturen i referenslistan.

Innan du kommer till workshopen ska du också skriva ner 3-4 nyckelord som påminner dig om när du misslyckades med en instruktion eller lyckades! Gå in på länken http://linoit.com (blir tillgänglig vid anmälan) och använd en post-it lapp och bidra med några nyckelord som påminner dig om två situationer:

 1. Situation: Ett lyckat inslag i din undervisning.
 2. Situation: Ett misslyckat inslag i din undervisning.

Kom och pröva!

Tid 22 oktober 2020: kl. 13-16
Plats/hitta till

E-mötestjänsten Zoom

För att delta i workshopen behöver du:
En dator, padda eller mobil där du installerat och loggat in i e-mötestjänsten Zoom (se guide) samt ett headset med mikrofon

Språk Svenska
Workshopledare Lena Geijer, Institutionen för pedagogik och didaktik
Referenslitteratur

Nedanstående länkar kan läsas i samband med workshop ”12 punkter” /steg:

 

Centrum för universitetslärarutbildning har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under våren 2020 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena.

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

 

Anmälan till workshop 12 grepp att lyckas som lärare