Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Workshopen vänder sig till dig som är ny seminarieledare och doktorand eller till dig med många undervisningstimmar som letar nya impulser dvs. insikter i kommunikation med studerande om lärprocesser och undervisning.

Pröva nya grepp för att bli en bättre seminarieledare

Workshopen ger dig möjlighet att pröva dig själv med tolv grepp om hur du lyckas som seminarielärare - förankrat i den senaste forskningen om lärarens betydelse för lärandet!

Vi kommer att gå igenom tolv ”grepp” /steg för att utveckla excellens inom akademiskt lärarskap. De tolv punkterna (som nämns här nedan) avser att stödja framgångsrik kommunikation med studenter för effektivt lärande i enlighet med vad den senaste pedagogiska forskningen redovisar.

Vi kommer att praktiskt träna några av de viktigaste färdigheter som kan öka graden av studerandes lyssnande och lärande vid dina seminarier.

Utgångspunkten är att oavsett kunskapsområde (content knowledge) och kursers akademiska nivåer så kommer följande tre sekvenser att avgöra hur lärarskapet uppfattas av lärare och studerande:

Ta position

 • leda [1]
 • visa känslor professionellt [2]
 • formulera krav [3]
 • trygghet, tillit [4]

Kommunicera relationer

 • kroppsspråk [5]
 • färdigheter som behövs [6]
 • retorik [7]
 • inflytande [8]

Stimulera lärprocesser

 • experten [9]
 • tänka i system 1 och 2 [10] 
 • situationsanpassa [11]
 • lyssnandet [12]

Referenser till ovan punkter

Innan workshopen ska du förbereda dig

Innan du kommer till workshopen ska du förbereda dig genom att:

 • Skriva ner 3-4 nyckelord som påminner dig om när du misslyckades med en instruktion eller lyckades!
 • Förbered dig genom att gå in på länken  http://linoit.com/  och använd en post-it lapp och bidra med några keywords som påminner dig om två situationer:
 1. Situation: Ett lyckat inslag i din undervisning.
 2. Situation: Ett misslyckat inslag i din undervisning.

Kom och pröva!

Tid 9 mars 2018 : kl 13-16
Plats/hitta till Rum 2511, plan 5. Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54.
Språk Svenska
Workshopledare Lena Geijer, Institutionen för pedagogik och didaktik
Referenslitteratur

Nedanstående länkar kan läsas i samband med workshop ”12 punkter” /steg:

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen den 19 september ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under hösten 2017 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena. Antalet platser är dock begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet.

Anmälan till workshopen 12 grepp att lyckas som lärare