Centrum för universitetslärarutbildnings (CeUL) nätverk för digitalt lärande i högre utbildning bjuder in universitetslärare vid Stockholms universitet till en kompetensutvecklande workshop om kursdesign.

Målgrupp: Universitetslärare vid Stockholms universitet, gärna i grupper av lärarlag/kursteam, minst två och max fem personer.

Skapa bra kurser som stödjer lärande

Att skapa kurser med en god struktur och en inspirerande blandning av läraktiviteter som stödjer studenternas lärande är svårt. Men det finns både forskning och praktiker-erfarenheter från hela världen till din hjälp i detta arbete. Det handlar både om att hitta sätt att arbeta systematiskt och sätt som bidrar till att lärarkollegiets kompetens utvecklas och dokumenteras samt delas.

Om Workshopen

I den här workshopen introducerar vi en framgångsrik och välbeprövad workshopmetod för kursdesign den så kallade ABC-metoden som vi anpassat till att kunna arbetas med online och till att skapa kurser i Athena. Under workshopen arbetar du och ditt lärarlag med en online Storyboard som gör det lätt att gestalta hela kursen med en tydlig struktur och föreslagna aktiviteter. Storyboarden används sedan för att planera kursinnehållet.

ABC-metoden

ABC-metoden har utvecklats vid University College of London för att under kort tid utveckla en överblickbar och välplanerad kursdesign. ABC-metoden arbetar med sex olika kort som syftar till att beskriva aktiviteter som leder till lärande och som kan användas i både fysiska och digitala rum inom områdena:

  • Inhämta kunskap
  • Samarbeta
  • Diskutera
  • Utforska
  • Tillämpa och praktisera
  • Skapa

Mer om ABC-metoden vid University College of London

 

Tid 15 september 2020: kl 13-16
Plats/hitta till

E-mötestjänsten Zoom

För att delta i workshopen behöver du:
En dator, padda eller mobil där du installerat och loggat in i e-mötestjänsten Zoom (se guide).
Kolla i god tid att det fungerar.
Ett headset med mikrofon

Språk Svenska
Workshopledare Ola Knutsson, Ulf Olsson, och Jonas Collin, från Institutionen för data- och systemvetenskap samt Sofie Wennström, Stockholms universitets bibliotek
Förberedelser  

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet.

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Till denna workshop uppmuntrar vi deltagande i lärarlag/kursteam för gemensam planering. Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

Anmälan till virtuell workshop: ABC-metoden för kursdesign