Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Universitetslärare med kursansvar i lärarlag om minst två och max fem personer.

ABC-metoden

ABC-metoden är ett verktyg för kursutveckling där man att under kort tid och i att antal steg brainstormar kring ett kurs/programupplägg, med fokus på undervisningsformer/läraktiviteter. ABC-metoden är utvecklad vid University College London.

Arbetslag skapar kurs tillsammans

Man arbetar i lag om minst två och max fem lärare. Arbetslagen har till sin hjälp en planeringsyta, en slags tom karta över kursen, som man under workshopens gång fyller med kort som representerar olika aktiviteter/undervisningsmoment på kursen.

Introduktion till att arbeta med blandade lärmiljöer

Ett visst fokus ligger på att utveckla en kurs mot ett upplägg med ”blended learning” det vill säga en blandning av lärmiljöer, där traditionella fysiska klassrumsmetoder kombineras med mer moderna datormedierade aktiviteter.  Men det bestämmer arbetslaget själva allteftersom kursen "växer fram". Man kan utgå ifrån en befintlig kurs som man vill göra förändringar i eller skapa en helt ny kurs.

Efter en introduktion till blandade lärmiljöer och workshopens syfte och format fyller eget arbete i lärarlagen större delen av workshopen, med handledning och kortare inspel från workshopledarna. 

Tid 22 november 2019, kl 9.30—12
Plats Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54, plan 4, rum 2419
Språk Svenska
Workshopledare Marita Ljungqvist och Maria Hedberg, Lunds universitet
Förberedelse innan workshopen Inför workshopen bör deltagarna ha bestämt en kurs man vill arbeta med. Det är bra om alla i laget har en översiktlig kunskap om kursinnehåll och nuvarande upplägg (om det inte är en helt ny kurs som man vill planera). Ta gärna med till exempel kursplan/lärandemål om sådana finns.

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under hösten 2019 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena.

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet. Antalet platser är dock begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Anmälan till workshop ABC-metoden stödjer lärarlag utveckla kursdesign mot blandade lärmiljöer