Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Vem är workshoppen för?

Du är universitetslärare vid Stockholms universitet och är nyfiken på att arbeta med en kollaborativ pedagogik i din undervising. 

Om workshopen

En av de återkommande frågorna i all utbildning är att skapa lärandemiljöer som aktiverar, utmanar och motiverar studenterna. Föreläsningar och textseminarier kan behöva kompletteras med mer interaktiva och kollaborativa arbetsformer där studenterna får tillfälle att arbeta med mer komplexa uppgifter i form av scenarier, fallstudier eller problemområden där teorier och metoder verkligen tillämpas och prövas.

I workshopen presenteras de teoretiska ramarna för aktivt lärande och du får även pröva några former för kollaborativa undervisning i digital miljö. Principerna för aktivt lärande kan sedan också tillämpas i campusförlagd undervisning i olika specialinredda salar som ALC (Active Learning Classroom) eller Flexi-salar.

Mer om universitetets nya ALC-sal

Tid 10 mars 2021: kl 13─16
Plats

E-mötestjänsten Zoom

För att delta i workshopen behöver du: En dator, padda eller mobil där du installerat och loggat in i e-mötestjänsten Zoom (se guide). Gärna ett headset med mikrofon

Språk Svenska
Workshopledare  Tore Nilsson, Institutionen för språkdidaktik
Förberedelser Läs: Owens, D.C., Sadler, T.D., Barlow, A.T., Smith-Walters, C. (2020) Student Motivation from and Resistance to Active Learning Rooted in Essential Science Practices. Research in Science Education 50, 253–277.


Centrum för universitetslärarutbildning har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet.

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Deltagande är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn.

Anmälan till online workshop om Aktivt lärande i en digital miljö