Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: lärare vid Stockholms universitet som är intresserade av att tillämpa kollaborativ pedagogik i sin undervisning.

Om workshopen

En av de återkommande frågorna i all utbildning är att skapa lärandemiljöer som aktiverar, utmanar och motiverar studenterna. Föreläsningar och textseminarier kan behöva kompletteras med mer interaktiva och kollaborativa arbetsformer där studenterna får tillfälle att arbeta med mer komplexa uppgifter i form av scenarier, fallstudier eller problemområden där teorier och metoder verkligen tillämpas och prövas.

I den här workshopen presenteras de teoretiska ramarna för aktivt lärande och du fåräven prova några former för kollaborativa undervisningi digital miljö. Principerna för aktivt lärande kan sedan också tillämpas i campusförlagd undervisning i olika specialinredda salar såsom ALC (Active Learning Classroom) eller Flexi-salar.

 

Tid 2 september 2020: kl 13-16
Plats

E-mötestjänsten Zoom

För att delta i workshopen behöver du:
En dator, padda eller mobil där du installerat och loggat in i e-mötestjänsten Zoom (se guide).
Kolla i god tid att det fungerar.
Ett headset med mikrofon

Språk Svenska
Workshopledare  Tore Nilsson, Institutionen för språkdidaktik
Förberedelser Läs: Owens, D.C., Sadler, T.D., Barlow, A.T., Smith-Walters, C. (2020) Student Motivation from and Resistance to Active Learning Rooted in Essential Science Practices. Research in Science Education 50, 253–277.


Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet.

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. 

Anmälan till virtuell workshop Aktivt lärande i en digital miljö