Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Universitetslärare som vill arbeta med aktivt lärande i stora studentgrupps- miljöer.

Erfarenheter av utvecklingsprojekt och praktiska övningar

Workshopen bygger på ett pedagogiskt utvecklingsprojekt som genomförts vid Företagsekonomiska institutionen i samarbete med Data- och systemvetenskapliga institutionen. Projektet handlade om att ta ett helhetsgrepp kring effektivisering av institutionens stora grundkurser (400-600 studenter) och det genomfördes i fyra steg:

  •     Införa webb-baserade examinationsmoment
  •     Införa sammanfattande videos till föreläsningarna
  •     Införa ny interaktiv lärplattform
  •     Införa undervisningsmetoden omvänt klassrum

Under workshopen presenteras arbetet med, och erfarenheterna av, detta utvecklingsprojekt.  Du får också bekanta dig med lärplattformen Turing och vi testar en teknik för ”klickers” (Socrative) som kan användas när man använder sig av undervisningsmetoden omvänt klassrum.

Tid 13 november 2018: kl. 13-16
Plats Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54, plan 5, rum 1511
Workshopledare Roland Almqvist, Företagsekonomiska institutionen
Språk Svenska
Förberedelser Deltagarna bör ta med sig smartphones eller laptops.
Webbresurs Publiceras senast två veckor innan workshopen.

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under hösten 2018 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena.

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet. Antalet platser är dock begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

 

Anmälan till workshopen Aktivt lärande i stora studentgrupper