Aktuella workshopar

Aktuella workshopar

Frågor om workshoppar

Om du har några frågor om våra workshoppar är du välkommen att kontakta vår workshopsamordnare.

Clara Fagerlind

E-mejl: ceul@su.se