Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Workshopen vänder sig i första hand till universitetslärare inom hum-sam-jur med erfarenhet av uppsatshandledning. Handledningserfarenhet är inte ett krav.

Det sätt vi handleder studentuppsatser på grund- och avancerad nivå bygger ofta på mångåriga traditioner. De flesta av dessa arbetsformer har mejslats fram under många år och är bevisligen väl fungerande. Samtidigt kan man ställa sig frågorna: Vad skulle kunna göras annorlunda? Och, av det vi gör idag, vad skulle kunna göras bättre med ett annat synsätt?

Under workshopen kommer en metoden "flipped supervision" att presenteras, som framför allt inkluderar en omvänd syn på synkrona och asynkrona kommunikationsformer i uppsatshandledningen. I detta ligger en revidering av hur man kan tänka kring vad och hur mycket som kommuniceras - inklusive när och hur - i handledningen.

Därutöver kommer deltagarna att diskutera och i viss mån även skapa digitala lärobjekt i form av text och film. Samtliga workshopdeltagare behöver därför ha till gång till en bärbar dator - eller motsvarande - och internetuppkoppling.

Tid 6 december 2017, kl 13-16
Plats Sal 2511, plan 5. Frescativägen 54. Institutionen för pedagogik och didaktik.
Språk Svenska
Workshopledare Stefan Ekecrantz
Referenslitteratur Anges senare

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen den 6 december ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under hösten 2017 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena. Antalet platser är dock begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet.

Anmälan till workshop Att handleda med "flipped supervision"