Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

I denna workshop kommer du att få ta del av flera exempel på hur lärare vid Stockholms universitet har arbetat med handledning och vad detta fått för resultat. Olika aspekter av handledning kommer att diskuteras, exempelvis roller, förväntningar och organisation av handledning. Fokus ligger främst på handledning av uppsatser på kandidatnivå, men även handledning på såväl lägre som högre nivåer inom olika utbildningar är relevanta.

Du som deltar i workshopen kommer att få med dig nya perspektiv på handledning och idéer till hur du kan utveckla din egen handledningspraktik.

Tid  
Plats  
Språk Svenska
Workshopledare Jeanna Wennerberg
Referenslitteratur  

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen den 19 april ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under våren 2017 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena. Antalet platser är dock begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet.

Anmälan är stängd.