Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Universitetslärare

Om workshopen

Workshopen går ut på att analysera och ta fram förslag på lösningar till utmanande situationer av relationell karaktär mellan lärare och studenter. Efter en kort introduktion kring relationella aspekter av lärarkompetens bildar vi grupper där en relationellt utmanande situation analyseras enligt den beprövad modellen Critical Incident Analysis. Den kollegiala diskussionen  går ut på att identifiera vad problematiken egentligen bestod i, hur detta kan förstås utifrån tidigare erfarenheter och teoretiskt perspektiv och vilka handlingsalternativ som kunde varit mer fruktbara.

Tid 16 oktober 2018: kl. 9-12
Plats/Hitta till E248 Svante Arrhenius väg 20 B. Se karta.
Språk Svenska
Workshopledare Lotta Jons, pedagogisk utvecklare, MND
Ta med dig "Tag med dig" en egen upplevd situation.
Förbered dig genom att Läs gärna om metoden i artikeln Critical incident analysis: A practice learning tool for students and practitioners av Pam Green Lister & Beth R Crisp (2007) 

 

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under hösten 2018 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena.

 

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Anmälan till workshopen Att hantera utmanande situationer: utveckling av relationskompetens

 

Om CeUL

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.