Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) har förslag på workshopar som vi tillsammans med din institution kan genomföra under läsåret 2016 -2017. Detta ger en möjlighet att diskutera frågor som är relevanta för just din institution men säkert lika aktuella för kollegor från andra ämnesområden. Därför kommer workshoparna att erbjudas lärare vid hela universitetet och workshoparna kommer att vara lokaliserade på olika institutioner.

Inspiration och kompetensutveckling för undervisande lärare vid Stockholms universitet i form av högskolepedagogiska workshops (2 – 3 timmar/halvdag). Ledarna för workshoparna är i de flesta fall själva lärare eller pedagogiska utvecklare vid universitet.

Workshoparna är kostnadsfria för institutionerna.

Så här går det till

  • Välj en workshop som är mest intressant för din institution från kalenderlistan på webben
  • Kontakta CeUL: ceul@su.se
  • Boka en lokal vid din institution
  • Institutionen i samarbete med CeUL bjuder in kollegor vid hela universitetet
  • CeUL sköter allt det administrativa med t ex närvarolistor.
  • Workshopen genomförs

Meriterande workshopar
Workshoparna är öppna för alla som undervisar vid Stockholms universitet. De är förutom kompetensutvecklande också meriterande för den enskilde universitetsläraren. Deltagande i tre workshopar samt genomförande av valfri fördjupningsuppgift motsvarar 1,5 hp inom ramen för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.