Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: universitetslärare

I workshopen får du pröva olika interaktiva metoder och dramapedagogiska modeller för att utifrån ditt ämne öka studenternas engagemang och motivation.

Att hitta sätt att väcka studenternas genuina intresse för ämnesområdet och dess aktuella frågeställningar är av intresse för varje lärare. I drama samspelar kommunikativa och estetiska processer på ett specifikt sätt som tar deltagarnas uppmärksamhet, koncentration och engagemang i anspråk. Hur kan dramats verktyg vävas in i undervisning på högskola och universitet?

I workshopen prövas olika interaktiva metoder och modeller för att öka studenters engagemang och motivation samt skapa ett tryggt klimat för lärande. Genom praktiska övningar och reflektion tränas, medvetandegörs och reflekteras kommunikativa verktyg  med utgångspunkt i pedagogiskt drama. Målet är att ge deltagarna en utökad repertoar av interaktiva undervisningsmetoder så som exempelvis värderingsövningar, rollspel, improvisation, och lärare i roll.

Tid 10 januari 2018, kl 13-16
Plats *Rum 1503, Institutionen för pedagogik och didaktik.
Språk Svenska
Workshopledare Sofia Cedervall, Adjunkt i Estetiska lärprocesser, inriktning drama, HSD
Referenslitteratur Anges senare

* Institutionen för pedagogik och didaktik. Frescativägen 54, plan 5, rum 1503.

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen den 10 januari ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under hösten/våren 2017/2018 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena. Antalet platser är dock begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet.

Anmälan till workshop Drama som verktyg i din undervisning