Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Workshopen vänder sig till både universitetslärare och pedagogiska ledare.

Vid den här kompetensutvecklande workshopen inbjuds du till att reflektera kring frågor om närvaro och löpande examination.

Workshopen har ett uttalet praktiskt syfte, nämligen att skapa direkt inverkan på hur undervisningen konkret genomförs. För att nå fram till detta resultat kommer vi under workshopen att först gå igenom de juridiska aspekterna, dvs. de regler som bildar ramverket kring närvaro och examination. Olika pedagogiska lösningar för examinationsformer och eventuella närvarokrav presenteras därefter. Huvuddelen av workshopen ägnas sedan åt att kursdeltagarna i mindre grupper arbetar med att se över en av de kurser där de själva undervisar.

Du som deltar i workshopen uppmanas att fundera kring hur du arbetar med examination och närvarokrav på en specifik kurs, samt se hur detta uttrycks i kursplanen. Det är också en fördel om du har med dig en bärbar dator/iPad. Närmare information om förberedelser meddelas till anmälda workshopdeltagare en vecka före workshopen.

Workshopledare: Hans Färnlöf, Romanska och klassiska institutionen

Tid:

Plats/Hitta till: Stockholms universitetsbiblioteket/Frescati, Universitetsvägen 14 D, lokal:  "Växthuset"

OBS! Öppen workshop för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet.

Referenslitteratur: Anges senare

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen den 1 december ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under hösten 2016 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena. Antalet platser är dock begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Anmälan

Anmälan är stängd.