Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Forskarhandledare, särskilt du som vill uppdatera dina kunskaper kring det regelverk som omger forskarubildningen vid Stockholms Universitet

Under detta pass kommer du som deltagare att få möjlighet att uppdatera dig kring regelverket och de förordningar och föreskrifter som finns vad gäller forskarutbildningen. En av universitetets utbildningsledare kommer att delta och kort presentera de vanligaste problemen som man stöter på kring forskarhandledning. Därefter kommer workshopen att fokusera på ett autentiskt case i avsikt att sätta igång reflektioner och diskussioner kring olika aspekter av relationen mellan doktorand och handledare, såväl av personlig som mer strukturell art. Tanken är att vi genom detta case ska identifiera och reflektera över olika typer av problem som kan dyka upp under handledningen och möjliga sätt att hantera dessa.

Tid INSTÄLLD pga få deltagare. 4 april 2018 : kl 13-16
Plats/hitta till Inst. för pedagogik och didaktik. Frescativ. 54, plan 5, rum 1511.
Språk Svenska
Workshop-ledare Carina Carlhed, docent, Institutionen för pedagogik och didaktik
Referenslitteratur Anges senare

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under våren 2018 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet.

Inställd pga få deltagare.