Om Workshopen

Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) erbjuder workshop, för dig som har skapat digitala lärresurser, där du lär dig mer om möjligheten att tillgängliggöra dem för andra och därmed göra dina resurser citerbara.

CeUL:s Open Educational Research Database, OERD, är resultatet av ett kvalitetsutvecklingsprojekt finansierat av rektor. Syftet med CeUL-OERD är att stödja framväxten och delandet av resurser som är av relevans för utveckling av undervisning och utbildning vid Stockholms universitet.

Målgrupp: Du som skapat en pedagogisk resurs för sina studenter i form av till exempeln en film, ljudfil, enkät eller något annat verktyg för lärande.

Under workshopen ska vi

Eftersom vi av erfarenhet vet att det kan vara nog så svårt att ta sig tid att dokumentera sina vetenskapliga meriter i t ex Diva, får du nu möjlighet att under en eftermiddag få hjälp och stöd att dokumentera och tillgängliggöra de pedagogiska resurser du har skapat.

Fördelarna för dig är flera:

  • Du bidrar till en spridningskultur, där vi delar och lär och drar nytta av varandras resurser
  • Du synliggör ditt pedagogiska arbete och möjliggör att få det citerat och använt, något du kan använda dig av i din pedagogiska meritportfölj.
  • Du får tillgång till andras resurser, som sedan kan spara dig tid i ditt pedagogiska arbete.
  • Dina resurser blir enkelt tillgängliga även för dina studenter – du behöver bara ge dem länken.

Välkommen att tillgängliggöra de resurser du skapat för din undervisning. Tillsammans skapar vi bättre pedagogiska miljöer för våra studenter!

 

Tid 18 februari kl 13-16
Plats

WORKSHOPEN ÄR INSTÄLLD

Språk Svenska
Workshopledare

Klara Bolander Laksov, Förestådare Centrum för universitetslärarutbildning

Sofie Wennström, Stockholms universitets bibliotek

Utforska databasen https://su.figshare.com
Förberedelse

Ta med din egen dator och läs följande artikel:

Hilton, J. (2016). Open educational resources and college textbook choices: a review of research on efficacy and perceptions. Educational Technology Research and Development, 64(4), 573-590.

 

Centrum för universitetslärarutbildning har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under våren 2020 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena.

 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

 

Workshopen är inställd VT2020