Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Workshopen kräver inga förkunskaper. Den riktar sig till universitetslärare vis Stockholms universitet inom alla discipliner och med varierande undervisningserfarenhet.

Om workshopen

Under workshopen får du exempel på en rad interaktiva inslag och dramapedagogiska arbetssätt som synliggör olika perspektiv, möjliggör perspektivskiften och bidrar till engagemang och ökad reflektion. De olika teknikerna, dvs. övningar och uppgifter appliceras i workshopen på det pedagogiskt utmanande ämnesövergripande temat 'hållbar utveckling'.

Syftet är dels att problematisera hållbar utveckling som undervisningsinnehåll dels att presentera tekniker och arbetsformer för ökad interaktion mellan studenterna, och ökad integration mellan studenterna och det akademiska ämnesinnehållet.

Under workshopen ska vi

Du som deltar får under workshopen pröva alternativa former för att belysa komplexa och ämnesövergripande kunskapsområden ur olika perspektiv.

Efter workshopen har du sannolikt upplevt tematiken i hållbar utveckling på ett nytt och annorlunda sätt och prövat olika metoder för ökad interaktion i undervisningen som går att överföra till andra ämnesövergripande tematiker.

Tid 2 oktober 2020, kl 13-16
Plats

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stallet, Frescati backe 19F. Sal 220 och 320

Workshopen hålls i en stor sal och med ett mindre antal personer. Observera att Workshopen enbart hålls om rådande riktlinjer kring smittspridning tillåter att den genomförs i fysisk form. I annat fall ställs den in och återkommer vid senare tillfälle.

Språk Svenska
Workshopledare Eva Österlind, professor i drama med didaktisk inriktning. Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.
Litteratur

Förslag på artikel att läsa före eller efter workshopen:

  • Österlind, E. (2018). Drama in higher education for sustainability:work-based learning through fiction? Higher Education, Skills and Work-Based  Learning 8(3), pp. 337–352.

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

Anmälan till workshopen Gestaltande inslag i undervisningen - exemplet hållbar utveckling

Observera att Workshopen enbart hålls om samhällsläget tillåter att den genomförs i fysisk form. I annat fall ställs den in och återkommer vid senare tillfälle.