Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) och Studie-och språkverkstaden.

Målgrupp: Universitetslärare

Om workshopen

Under workshoppen arbetar vi med case i olika rollspel samt med enkla pedagogiska modeller för exempelvis läsförståelse och studievanor för att visa på möjligheter i mötet med en breddad studentgrupp. Du förbereder dig dels genom läsning av ett antal kortare artiklar, dels genom att skicka in exempel på problematiska situationer du själv upplever i mötet med nya studenter. Dessa används sedan i rollspelen och som diskussionsunderlag.

Innehåll

I workshopen arbetar vi praktiskt med några modeller och verktyg som tillvaratar och bygger vidare på studenternas resurser och utmanar dem till självständighet.

  • Studentperspektiv på glappet mellan gymnasium och högre utbildning
  • Metoder som underlättar lärande för nya studenter
  • Kontextnära tillämpning utifrån deltagarnas egna exempel
  • Erfarenhetsutbyte 
Tid 22 september 2020, kl 9-11
Plats Ekosalen, Studenthuset
Språk Svenska
Workshopledare

Josefin Hellman, pedagogisk konsult, Studentavdelningen
Karin Dahl, pedagogisk konsult, Studentavdelningen

Förberedelser Du förbereder dig dels genom läsning av ett antal kortare texter, dels genom att skicka in exempel på situationer där du som lärare utmanas av glappet mellan gymnasium och högre utbildning. Exemplen används sedan i olika rollspel. Skicka in senast två veckor innan workshopen. 

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

Anmälan till workshopen Glappet — att undervisa så att nya studenter utvecklas till självständiga inlärare