Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp:  Lärare inom naturvetenskaplig fakultet. Det är en fördel om du innan workshopen läst UL1 och UL2nat. Det är också en fördel om du kan göra workshopen med en kollega.

Om workshopen

Workshopen introducerar didaktiska strategier att arbeta med kursutveckling som stärker ett hållbart lärande hos studenten. Begreppet sustainable assessment, hållbar återkoppling, har utvecklats av David Boud. Med begreppet menar han: “Assessment that meets the needs of the present without compromising the ability of students to meet their own future learning needs.” (Boud, 2000).

Vi ska inte kompromissa med de krav på lärande studenten har i en kurs, men i hållbar utveckling ingår att utveckla studentens förmåga att bedöma sitt eget lärande och därmed också utveckla sin kunskap i ämnet.

Under workshopen ska vi

Vi arbetar tillsammans med frågorna:
•    Vad är det studenterna ska få syn på som centralt kunnande i min kurs?
•    Hur ska studenterna kunna träna på att urskilja kvalitéer i detta kursinnehåll?

Du använder ett specifikt kursinnehåll, något exempel från din egen kurs. Utifrån det specifika kursmomentet utvecklar du övningar som studenterna kan arbeta med för att kunna identifiera kvalitéer i sitt eget eller andras arbete samtidigt som du som lärare kan ge återkoppling. I detta sammanhang diskuterar vi också hur återkoppling kan ges utan att du som lärare hamnar i att ”berätta” hur det ska vara.

Tid 12 mars 2020: kl. 13-16 WORKSHOPEN ÄR INSTÄLLD
Plats/hitta till  
Språk Svenska
Workshopledare Veronica Flodin och Helena Danielsson Thorell, Institutionen för matematikämnets didaktik
Förberedelser Två veckor innan workshopen skickas mer detaljerad information ut om hur du kan förbereda dig.
Referens Boud, D. (2000). Sustainable assessment: rethinking assessment for the learning society. Studies in Continuing Education, 22, 2, 151-167.

 

Centrum för universitetslärarutbildning har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under våren 2020 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena.

 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Workshopen är öppen för universitetslärare inom den naturvetenskapliga fakulteten. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

 

Workshopen är inställd