Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: universitetslärare

Om Workshopen

Maria Wolrath Söderberg är ledare för Högskolepedagogiska utvecklingsenheten vid Södertörns högskola. På Södertörn är medborgerlig bildning ett centralt ideal och man tänker sig att studenterna under utbildningen inte bara ska tillägna sig fackkunskap utan också sådana förmågor som behövs för att navigera med sin fackkunskap på ett kritiskt, omdömesgillt och ansvarsfullt sätt i en föränderlig verklighet. Det inkluderar även sådant som analytisk förmåga, civilkurage och integritet.

Under workshopen tar vi utgångspunkt i en artikel (se nedan) som Maria skrivit. Artikeln handlar om en speciell och underbetonad dimension i den medborgerliga bildningen, nämligen den kritiska självreflektionen. Den handlar om dess förutsättningar och hinder, hur den kan förstås och om hur den kan befordras pedagogiskt inom ramen för ämnesundervisning.

När vi träffas gör Maria först en sammanfattning av sina viktigaste poänger, sedan diskuterar vi. Först kanske vi pratar lite om hur dessa tankar förhåller sig till akademins uppdrag men sedan är tanken att vi ska bli mer konkreta och prata om vilka verktyg lärare och studenter behöver för att utveckla sin medborgerliga bildning och sin kritiska självreflektion. Sannolikt kan vi låna en hel del idéer från varandra.

Tid 27 september 2018: kl. 13-16
Plats/Hitta till Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54, plan 5, rum 1511
Språk Svenska
Workshopledare Maria Wolrath Söderberg, Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning, Södertörns högskola
Förbered dig innan workshopen Läs artiklen: Wolrath Söderberg, M. (2017). Kritisk självreflektion i komplexa frågor: Att hjälpa studenterna att ta makten över sitt tänkande. Högre Utbildning, 7(2), 77-90. doi:10.23865/hu.v7.1024

 

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under hösten 2018 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena.

 

Om CeUL

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

 

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Anmälan till workshopen Hjälp dina studenter ta makten över sitt tänkande